pb.pl
6,2000 zł
-21,52% -1,7000 zł
BOA SA (BOA)

Informacje o spółce - BOA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Świadczy usługi doradcze we wszystkich obszarach działalności firm, począwszy od analizy ekonomicznej, marketingowej, otoczenia – poprzez definiowanie strategicznych celów – aż do planów wdrożenia strategii. Firma opracowuje plany restrukturyzacji i pomaga w ich wprowadzeniu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wąwozowa 19 lok.32
Kod: 02-796
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3803339
Fax: +48 22 3803687
Internet: www.boasa.pl
Email: office@boasa.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: BOA SA
Prezes: Bekkar Riad
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 2 096 186
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Biuro Obrachunkowe mgr Teresy Wylęgała
NIP: 9512204182
KRS: 0000271121
EKD: 70,22
Ticker GPW: BOA
ISIN: PLDRKND00010

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 996 353,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 096 186 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 670 043
Liczba głosów na WZA: 2 096 186 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,67%
Kapitał akcyjny: 1 048 093,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 670 043
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,67%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,33%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciszewski January 1 670 043 (79,67%) 1 670 043 (79,67%) 2020-02-04 OML, SET, JRH, CLC, DGL, PMF, COM, SLK, SNG, EVE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2006-12-08 1 200 000
600 000,00
0,50 0,50 1 200 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-02
seria B - subskrypcja prywatna 2007-07-05 21 186
149 996,88
0,50 7,08 1 221 186
610 593,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-20
seria C - subskrypcja prywatna 2009-12-07 875 000
875 000,00
0,50 1,00 2 096 186
1 048 093,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-02
seria D - subskrypcja prywatna 2011-05-10 7 000 000
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2011-05-10 1 000 000
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Dr Kendy SA na BOA SA 2012-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-10-18
2012-10-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bekkar Riad Prezes Zarządu 2009-09-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chmielewska Agnieszka Członek RN 2009-09-15 -
Kulczycki Tymon Członek RN 2009-09-15 -
Kaczmarkiewicz Marcin Członek RN 2016-06-30 IQMEDICA - Członek RN
Garcia, Jose Francisco Członek RN 2018-06-28 -