pb.pl
0,40 zł
-9,09% -0,04 zł
HubStyle S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBSTYLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 072 3 655 4 634 1 959
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 490 -1 518 -5 820 -1 287
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 519 -1 544 -8 208 -1 304
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 465 -1 518 -8 483 -1 315
Amortyzacja (tys. zł) 473 451 487 187
EBITDA (tys. zł) -1 017 -1 067 -5 333 -1 100
Aktywa (tys. zł) 19 084 18 585 11 842 12 038
Kapitał własny (tys. zł)* 13 756 12 238 5 456 6 250
Liczba akcji (tys. szt.) 18 449,458 18 449,458 18 449,458 18 449,458
Zysk na akcję (zł) -0,079 -0,082 -0,460 -0,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,746 0,663 0,296 0,339
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej