pb.pl
0,40 zł
-2,44% -0,01 zł
HubStyle S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBSTYLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 358 5 907 4 072 3 655
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 811 -814 -1 490 -1 518
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 833 -806 -1 519 -1 544
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 766 -845 -1 465 -1 518
Amortyzacja (tys. zł) 123 467 473 451
EBITDA (tys. zł) 2 934 -347 -1 017 -1 067
Aktywa (tys. zł) 21 737 21 191 19 084 18 585
Kapitał własny (tys. zł)* 16 066 15 221 13 756 12 238
Liczba akcji (tys. szt.) 18 449,458 18 449,458 18 449,458 18 449,458
Zysk na akcję (zł) 0,150 -0,046 -0,079 -0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,871 0,825 0,746 0,663
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej