pb.pl
0,5100 zł
-1,92% -0,0100 zł
HubStyle S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBSTYLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 133 1 933 1 843 4 038
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 385 -1 061 -1 473 -1 976
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 413 -1 999 -1 546 -1 270
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 386 -1 977 -1 515 -1 453
Amortyzacja (tys. zł) 78 217 146 157
EBITDA (tys. zł) -1 307 -844 -1 327 -1 819
Aktywa (tys. zł) 4 993 5 059 5 240 9 059
Kapitał własny (tys. zł)* 103 -1 874 -3 389 -4 636
Liczba akcji (tys. szt.) 32 000,000 32 000,000 32 000,000 32 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,043 -0,062 -0,047 -0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,003 -0,059 -0,106 -0,145
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej