pb.pl
0,36 zł
-26,53% -0,13 zł
HubStyle S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBSTYLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 137 1 959 2 401 1 843
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 871 -1 287 -4 453 -1 298
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -9 271 -1 304 -4 498 -1 331
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -8 483 -1 315 -3 765 -1 320
Amortyzacja (tys. zł) 487 187 156 233
EBITDA (tys. zł) -6 384 -1 100 -4 297 -1 065
Aktywa (tys. zł) 11 842 12 038 6 710 6 458
Kapitał własny (tys. zł)* 5 456 6 250 2 484 1 211
Liczba akcji (tys. szt.) 18 449,458 18 449,458 18 449,458 26 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,460 -0,071 -0,204 -0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,296 0,339 0,135 0,047
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej