pb.pl
0,43 zł
-6,52% -0,03 zł
HubStyle S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBSTYLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 655 4 634 1 959 2 401
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 518 -5 820 -1 287 -4 453
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 544 -8 208 -1 304 -4 498
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 518 -8 483 -1 315 -3 765
Amortyzacja (tys. zł) 451 487 187 156
EBITDA (tys. zł) -1 067 -5 333 -1 100 -4 297
Aktywa (tys. zł) 18 585 11 842 12 038 6 710
Kapitał własny (tys. zł)* 12 238 5 456 6 250 2 484
Liczba akcji (tys. szt.) 18 449,458 18 449,458 18 449,458 18 449,458
Zysk na akcję (zł) -0,082 -0,460 -0,071 -0,204
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,663 0,296 0,339 0,135
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej