pb.pl
0,3390 zł
0,00% 0,0000 zł
HubStyle S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBSTYLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 401 1 843 2 234 1 133
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 453 -1 298 -2 675 -1 385
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 498 -1 331 -2 691 -1 413
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 765 -1 320 -2 674 -1 386
Amortyzacja (tys. zł) 156 233 -210 78
EBITDA (tys. zł) -4 297 -1 065 -2 885 -1 307
Aktywa (tys. zł) 6 710 6 458 4 725 4 993
Kapitał własny (tys. zł)* 2 484 1 211 1 490 103
Liczba akcji (tys. szt.) 18 449,458 26 000,000 26 000,000 32 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,204 -0,051 -0,103 -0,043
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,135 0,047 0,057 0,003
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej