pb.pl
2,5800 zł
-1,90% -0,0500 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Wyniki finansowe - INFOSCAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 15 17 507
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -283 -476 -351 -177
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -286 -533 -432 -119
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -286 -533 -432 -119
Amortyzacja (tys. zł) 60 38 46 46
EBITDA (tys. zł) -223 -438 -305 -131
Aktywa (tys. zł) 2 640 3 184 3 253 3 375
Kapitał własny (tys. zł)* 1 023 1 290 889 770
Liczba akcji (tys. szt.) 4 533,650 4 533,650 4 793,650 4 793,650
Zysk na akcję (zł) -0,063 -0,117 -0,090 -0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,226 0,284 0,186 0,161
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej