pb.pl
3,9000 zł
-2,01% -0,0800 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Wyniki finansowe - INFOSCAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 13 15 17
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -33 -283 -476 -351
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -32 -286 -533 -432
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -32 -286 -533 -432
Amortyzacja (tys. zł) 44 60 38 46
EBITDA (tys. zł) 11 -223 -438 -305
Aktywa (tys. zł) 1 942 2 640 3 184 3 253
Kapitał własny (tys. zł)* 651 1 023 1 290 889
Liczba akcji (tys. szt.) 4 533,650 4 533,650 4 533,650 4 793,650
Zysk na akcję (zł) -0,007 -0,063 -0,117 -0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,144 0,226 0,284 0,186
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej