pb.pl
9,8000 zł
-2,00% -0,2000 zł
OncoArendi Therapeutics SA (OAT)

Wyniki finansowe - OAT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 2 -2 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 557 -955 -2 021 -1 445
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 387 -691 -1 811 -1 246
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 387 -691 -1 811 -1 246
Amortyzacja (tys. zł) 24 14 21 64
EBITDA (tys. zł) -1 533 -941 -2 000 -1 381
Aktywa (tys. zł) 87 167 84 310 86 016 86 929
Kapitał własny (tys. zł)* 83 702 83 358 81 892 81 001
Liczba akcji (tys. szt.) 13 670,000 13 670,000 13 670,000 13 670,000
Zysk na akcję (zł) -0,101 -0,051 -0,132 -0,091
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,123 6,098 5,991 5,925
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej