pb.pl
12,6000 zł
4,56% 0,5500 zł
OncoArendi Therapeutics SA (OAT)

Wyniki finansowe - OAT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -2 1 0 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 021 -1 445 -938 -996
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 811 -1 246 -764 -863
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 811 -1 246 -764 -863
Amortyzacja (tys. zł) 21 64 54 62
EBITDA (tys. zł) -2 000 -1 381 -884 -934
Aktywa (tys. zł) 86 016 86 929 85 972 85 127
Kapitał własny (tys. zł)* 81 892 81 001 80 583 80 081
Liczba akcji (tys. szt.) 13 670,000 13 670,000 13 670,000 13 670,000
Zysk na akcję (zł) -0,132 -0,091 -0,056 -0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,991 5,925 5,895 5,858
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej