pb.pl
0,3140 zł
-1,26% -0,0040 zł
Tech Invest Group SA (TIG)

Wyniki finansowe - TECHINVGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 11 45 95
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -204 -106 -300 -100
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 172 -2 622 -1 642 400
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 548 -2 254 -1 493 269
Amortyzacja (tys. zł) 7 6 6 6
EBITDA (tys. zł) -197 -100 -294 -94
Aktywa (tys. zł) 11 178 8 908 6 899 8 586
Kapitał własny (tys. zł)* 8 531 6 277 4 303 5 161
Liczba akcji (tys. szt.) 34 207,692 34 207,692 34 207,692 34 207,692
Zysk na akcję (zł) -0,104 -0,066 -0,044 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,249 0,183 0,126 0,151
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej