pb.pl
0,3380 zł
0,00% 0,0000 zł
Tech Invest Group SA (TIG)

Wyniki finansowe - TECHINVGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 45 95 152
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -106 -300 -101 -51
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 622 -1 642 428 -1 064
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 254 -1 493 298 -987
Amortyzacja (tys. zł) 6 6 6 8
EBITDA (tys. zł) -100 -294 -95 -43
Aktywa (tys. zł) 8 908 6 899 8 026 6 802
Kapitał własny (tys. zł)* 6 277 4 303 4 601 3 615
Liczba akcji (tys. szt.) 34 207,692 34 207,692 34 207,692 34 207,692
Zysk na akcję (zł) -0,066 -0,044 0,009 -0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,183 0,126 0,135 0,106
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej