pb.pl
2,0900 zł
-0,95% -0,0200 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Wyniki finansowe - POZBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 954 42 837 38 284 50 289
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 482 3 320 6 846 5 116
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 592 2 713 6 061 2 780
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 76 2 423 4 996 2 209
Amortyzacja (tys. zł) 905 1 712 1 523 1 827
EBITDA (tys. zł) 3 387 5 032 8 369 6 943
Aktywa (tys. zł) 370 327 377 478 397 118 390 549
Kapitał własny (tys. zł)* 168 379 158 428 163 425 165 634
Liczba akcji (tys. szt.) 26 774,179 26 774,179 26 774,179 26 774,179
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,090 0,187 0,083
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,289 5,917 6,104 6,186
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej