pb.pl
376,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Vigo System S.A. (VGO)

Wyniki finansowe - VIGOSYS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 220 11 457 8 446 11 915
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 382 4 172 1 839 4 366
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 436 4 134 1 944 3 747
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 447 4 134 1 944 3 723
Amortyzacja (tys. zł) 883 934 958 1 203
EBITDA (tys. zł) 3 265 5 106 2 797 5 569
Aktywa (tys. zł) 90 213 97 146 112 714 121 652
Kapitał własny (tys. zł)* 54 221 58 355 60 292 64 015
Liczba akcji (tys. szt.) 729,000 729,000 729,000 729,000
Zysk na akcję (zł) 3,357 5,671 2,667 5,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 74,377 80,048 82,705 87,812
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej