pb.pl
1,6800 zł
-4,55% -0,0800 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 530 639 521 357 516 199 424 931
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -26 731 10 458 -52 727 14 208
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -37 999 2 264 41 932 17 789
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -36 980 -621 41 249 12 870
Amortyzacja (tys. zł) 4 498 4 027 2 848 3 219
EBITDA (tys. zł) -22 233 14 485 -49 879 17 427
Aktywa (tys. zł) 1 064 605 1 046 092 878 329 859 866
Kapitał własny (tys. zł)* 17 162 12 889 90 934 102 690
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 094,823 65 094,823 65 094,823
Zysk na akcję (zł) -0,568 -0,010 0,634 0,198
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,264 0,198 1,397 1,578
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej