pb.pl
0,5210 zł
-1,51% -0,0080 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 083 475 424 931 8 584 202 523
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -13 161 14 208 -19 459 -9 559
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 76 314 17 789 -31 376 -10 393
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 41 249 12 870 -27 746 -785
Amortyzacja (tys. zł) 2 848 3 219 4 113 4 235
EBITDA (tys. zł) -10 313 17 427 -15 346 -5 324
Aktywa (tys. zł) 878 329 859 866 792 311 801 325
Kapitał własny (tys. zł)* 90 934 102 690 150 666 136 095
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 094,823 65 559,638 65 559,638
Zysk na akcję (zł) 0,634 0,198 -0,423 -0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,397 1,578 2,298 2,076
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej