pb.pl
0,4645 zł
1,53% 0,0070 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 424 931 8 584 202 523 959 788
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 208 -19 459 -9 559 -956
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 789 -31 376 -10 393 -74 718
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 870 -27 746 -785 -101 618
Amortyzacja (tys. zł) 3 219 4 113 4 235 3 728
EBITDA (tys. zł) 17 427 -15 346 -5 324 2 772
Aktywa (tys. zł) 859 866 792 311 801 325 668 214
Kapitał własny (tys. zł)* 102 690 150 666 136 095 59 676
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 559,638 65 559,638 65 559,638
Zysk na akcję (zł) 0,198 -0,423 -0,012 -1,550
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,578 2,298 2,076 0,910
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej