pb.pl
14,0500 zł
0,36% 0,0500 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Wyniki finansowe - BIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 984 4 251 3 865 3 680
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 285 5 191 2 659 13 693
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 285 551 3 272 6 384
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -578 -150 2 379 6 016
Amortyzacja (tys. zł) 56 58 56 44
EBITDA (tys. zł) 1 341 5 249 2 715 13 737
Aktywa (tys. zł) 238 325 193 579 227 171 245 639
Kapitał własny (tys. zł)* 94 768 86 396 88 635 94 651
Liczba akcji (tys. szt.) 4 148,146 4 148,146 4 148,146 4 166,267
Zysk na akcję (zł) -0,139 -0,036 0,574 1,444
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,846 20,828 21,367 22,718
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej