pb.pl
1,2400 zł
-3,88% -0,0500 zł
Hub4Fintech SA (H4F)

Wyniki finansowe - H4F

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 467 577 326 197
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 50 -253 85 12
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 50 -253 85 10
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 45 -253 85 28
Amortyzacja (tys. zł) 61 61 61 61
EBITDA (tys. zł) 111 -192 146 73
Aktywa (tys. zł) 3 287 2 293 3 258 2 151
Kapitał własny (tys. zł)* 1 739 466 1 600 555
Liczba akcji (tys. szt.) 4 500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,010 -0,056 0,019 0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,386 0,104 0,356 0,123
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej