pb.pl
0,7500 zł
1,35% 0,0100 zł
Impera Capital SA (IMP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - IMPERA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka koncentruje się na rynku inwestycji Private Equity/Venture Capital, poszukując możliwości inwestycyjnych w branżach IT, ITC, e-commerce oraz innowacyjnych produktów i usług. Jako inwestor wspiera kompetencyjnie projekty biznesowe, w które jest zaangażowana.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wołoska 22A
Kod: 02-675
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3785550
Fax: +48 22 3785551
Internet: www.imperasa.pl
Email: biuro@imperasa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
DIRECTES 822 686 14,32%
C2A 27 748 000 41,50%
KOPAHAUS 6 500 000 10,07%
TELEMEDPL 524 017 7,84%
INTERNITY 1 049 360 13,33%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Impera Capital ASI SA
Prezes:
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 7 831 487
Zatrudnienie:
  • 8 (2018r.) - spółka
  • 8 (2018r.) - grupa
Audytor: Doradca Auditors sp. z o.o.
NIP: 5261029979
KRS: 0000002069
EKD: 64,20
Ticker GPW: IMP
ISIN: PLNFI0700018

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 873 615,25 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 7 831 487 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 507 318
Liczba głosów na WZA: 7 831 487 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,32%
Kapitał akcyjny: 4 698 892,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 507 318
Cena nominalna akcji: 0,60 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,68%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gregorczuk Cezary 1 598 883 (20,42%) 1 598 883 (20,42%) 2015-12-07 U2K, ,
Bougralo Management Ltd. poprzez Venomb Investment sp. z o.o. 1 104 835 (14,11%) 1 104 835 (14,11%) 2015-05-18 -
Everest Capital Frontier Fund LP 586 915 (7,49%) 586 915 (7,49%) 2008-02-29 -
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 500 000 (6,38%) 500 000 (6,38%) 2000-10-02 PKM, ABG, ,
Ziemiński Andrzej 470 115 (6,00%) 470 115 (6,00%) 2019-01-24 -
Qlogix Advisors Ltd. 450 116 (5,75%) 450 116 (5,75%) 2019-09-23 -
Szwedo Leszek 399 361 (5,10%) 399 361 (5,10%) 2019-12-06 FTH,
Zygmunt Rafał 397 093 (5,07%) 397 093 (5,07%) 2019-09-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -5 245 857
0,00
0,10 0,00 15 737 770
1 573 777,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-11
umorzenie akcji -2 078 214
0,00
0,10 0,00 27 977 910
2 797 791,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-28
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
211 520 000,00
0,10 6,61 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
34 620 000,00
0,10 34,62 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
23 265 000,00
0,10 46,53 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
23 760 000,00
0,10 59,40 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-18 -255 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-20
umorzenie akcji 1998-10-29 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-18
umorzenie akcji 1999-10-29 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-10-12
umorzenie akcji 2003-12-05 -6 994 476
0,00
0,10 0,00 20 983 434
2 098 343,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-30
umorzenie akcji 2005-12-23 -1 573 000
0,00
0,10 0,00 14 164 577
1 416 457,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-21
zmiana firmy z 7NFI SA na BBI Capital NFI SA 2006-12-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-08
seria B - prawo poboru 1:2 2007-02-09 28 329 154
48 159 561,80
0,10 1,70 42 493 731
4 249 373,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-30
2007-06-12
seria C - oferta menedżerska 2007-02-09 750 000
3 045 000,00
0,10 4,06 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska 2007-02-09 750 000
3 262 500,00
0,10 4,35 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska 2007-02-09 750 000
3 480 000,00
0,10 4,64 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2007-12-04 4 245 000
30 564 000,00
0,10 7,20 46 738 731
4 673 873,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-04
2008-01-21
seria G - subskrypcja prywatna 2009-05-27 4 662 000
8 391 600,00
0,10 1,80 51 400 731
5 140 073,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-23
2009-06-04
2009-06-23
połączenie z Atvertin sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-02-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-25
zmiana firmy z BBI Capital SA na Impera Capital SA 2012-12-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-08
seria H - prawo poboru 1: 0,09 2013-03-04 5 000 000
2 250 000,00
0,10 0,45 56 400 731
5 640 073,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-11
2013-07-15
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-03-06 -731
0,00
0,10 0,00 56 400 000
5 640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-26
scalenie akcji 6:1 2014-03-06 0
0,00
0,60 0,00 9 400 000
5 640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-26
renumeracja akcji: seria A1 2014-03-06 0
0,00
0,60 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-26 -1 568 513
0,00
0,60 0,00 7 831 487
4 698 892,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-17
zmiana firmy z Impera Capital SA na Impera Capital ASI SA 2019-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-05-09 Split 6:1
2013-03-20 Prawo poboru 56400731:5000000
2007-03-15 Prawo poboru 1:2
2005-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,73 zł
2005-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,73 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gregorczuk Cezary Członek Zarządu 2013-01-10 MAGNA - Przewodniczący RN
IMAGIS - Członek RN
Wojacki Adam Członek Zarządu 2013-01-10 SIMPLE - Przewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kryczka, Mirosław Przewodniczący RN 2016-05-24 -
Stępniewski Piotr Wiceprzewodniczący RN 2014-04-02 -
Górka Cezary Sekretarz RN 2014-04-02 -
Buchla Paweł Członek RN 2014-03-06 -
Łuczejko Kornelia Członek RN 2019-06-26 -