pb.pl
37,3000 zł
0,46% 0,1700 zł
HUUUGE INC. (HUGE)

Informacje o spółce - HUUUGE-S144

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Międzynarodowy twórca i wydawca gier typu free-to-play na urządzenia mobilne.

Dane teleadresowe

Ulica: 2300 W Sahara Ave., Suite 680, Mailbox 32
Kod: 89102
Miejscowość: Las Vegas
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 22 4186506
Fax:
Internet: huuugegames.com
Email: ir@huuugegames.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Huuuge, Inc.
Prezes: Gauffin Anton
Sektor: gry
EKD:
Liczba akcji: 84 246 695
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 499 (2019r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP:
KRS: 0005961030
EKD:
Ticker GPW: HUGE
ISIN: US44853H1086

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 142 401 723,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 84 246 695 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 293 094
Liczba głosów na WZA: 84 246 695 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,75%
Kapitał akcyjny: 167 950,92 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 293 094
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,25%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gauffin Anton (przez Big Bets OÜ) 25 849 505 (30,68%) 25 849 505 (30,68%) 2021-01-12 -
Raine Group LLC (przez RPII HGE LLC) 10 919 645 (12,96%) 10 919 645 (12,96%) 2021-01-12 -
Kora Management LP wraz z podmiotami zależnymi 4 300 000 (5,10%) 4 300 000 (5,10%) 2021-02-22 -
Capital Group Companies Inc. 4 223 944 (5,01%) 4 223 944 (5,01%) 2021-05-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gauffin Anton Prezes Zarządu 2020-01-01 -
Kaczmarczyk Krzysztof Dyrektor 2021-02-05 MABION - Prezes Zarządu
ELEKTROT - Wiceprzewodniczący RN
TIM - Członek RN
ACTION - Członek RN
ARTERIA - Członek RN
ALTA - Członek RN
CLNPHARM - Członek RN
VIGO - Członek RN
ENTER - Członek RN
ENELMED - Członek RN
CIGAMES - Członek RN
Cousens Rod Dyrektor 2020-01-01 -
Salter John Dyrektor 2020-01-01 -
Suuronen Henric Dyrektor 2020-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych