pb.pl
0,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
New World Resources PLC (NWR)

Informacje o spółce - NEWWORLDR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wiodąc producent węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Spółka produkuje wysokiej jakości węgiel koksujący i energetyczny na potrzeby sektora hutniczego i energetycznego działając poprzez swoją spółkę zależną OKD, a.s., największego producenta węgla kamiennego w Czechach. OKK Koksovny, a.s., spółka zależna firmy NWR, jest największym producentem koksu odlewniczego w Europie.

Dane teleadresowe

Ulica: Herengracht 448
Kod: 1017CA
Miejscowość: Amsterdam, Holandia
Kraj: Zagranica
Telefon: +31 20 5702200
Fax: +31 20 5702222
Internet: www.newworldresources.eu
Email:

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
NEWWORLDN 264 129 398 99,78%
NEWWORLDR 3 365 493 080 40,59%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: New World Resources Plc
Prezes: Wentink Boudewijn
Sektor: górnictwo węgla
EKD:
Liczba akcji: 99 999 999 999
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 13 800 (2015r.) - grupa
Audytor:
NIP: NL8151.97.998
KRS: 34239108
EKD:
Ticker GPW: NWR
ISIN: GB00B42CTW68

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 999 999 999,98 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 99 999 999 999 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 850 807 534
Liczba głosów na WZA: 99 999 999 999 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,63%
Kapitał akcyjny: 109 107 163,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 850 807 534
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 139,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
New World Resources Plc 3 365 493 080 (40,59%) 3 365 493 080 (68,33%) 2016-03-08 NWN,
Ashmore Investment Management Ltd. z podmiotami powiązanymi 1 228 510 063 (14,82%) 1 228 510 063 (24,94%) 2016-08-05 -
Gramercy Funds Management LLC NWZ 1 164 321 803 (14,04%) 1 164 321 803 (23,64%) 2016-11-03 -
Prudential plc. group of companies z podmiotami powiązanymi 1 092 482 588 (13,18%) 1 092 482 588 (22,18%) 2016-06-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A cena nominalna w EUR 263 721 429
0,00
0,40 0,00 263 721 429
105 488 571,60
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-09
seria A za obligacje zamienne, cena 0,0004 EUR 1 057 820 445
0,00
0,00 0,00 99 999 999 999
109 107 163,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-07
seria A za obligacje zamienne, cena 0,0004 EUR, liczba akcji: 271710087058 105 261 829
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-06
seria A za obligacje zamienne, cena 0,0004 EUR, liczba akcji: 271604825229 462 153 281
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-23
seria A za obligacje zamienne, cena 0,0004 EUR, liczba akcji: 271142671948 211 101
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-07
2016-03-22
seria A za obligacje zamienne, cena 0,0004 EUR, liczba akcji: 271142470847 5 585 035
0,00
0,00 0,00 0
108 456 988,34
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-17
seria A za obligacje zamienne, cena 0,0004 EUR, liczba akcji: 271136885812 295 960
0,00
0,00 0,00 0
108 454 754,32
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-09-01
split 1:1000 cena 0,0004 EUR, liczba akcji: 27113658985000 0
0,00
0,00 0,00 0
108 454 635,94
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B cena nominalna w EUR, brak prawa głosu z akcji 10 000
0,00
0,40 0,00 263 731 429
105 492 571,60
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-09
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-12-13
seria A - Miklos Salamon cena nominalna w EUR 2011-09-14 261 585
0,00
0,40 0,00 263 993 014
105 597 205,60
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-20
seria A - subskrypcja prywatna 2011-09-30 397 969
0,00
0,40 0,00 264 390 983
105 756 393,20
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-10-04
seria A - Miklos Salamon cena nominalna w EUR 2012-09-10 267 019
0,00
0,40 0,00 264 658 002
105 863 200,80
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-09-18
seria A - subskrypcja prywatna cena nominalna w EUR 2014-03-03 94 141
0,00
0,40 0,00 264 752 143
105 900 857,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-03
seria A za obligacje zamienne, cena w EUR 2015-05-13 668 276
0,00
0,40 0,00 265 420 419
106 168 167,60
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-05-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-08-08 Prawo poboru 1:19
2012-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2012-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2012-05-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2012-03-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2011-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2011-09-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wentink Boudewijn Prezes Zarządu 2016-05-31 FORENGRO - Członek Zarządu
Harman Charles Dyrektor 2015-04-23 -
Kadas Peter Dyrektor 2015-04-23 -
Rourke Barry Dyrektor 2015-04-23 -
Keogh Colin Dyrektor 2015-04-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych