pb.pl
1,9500 zł
-6,25% -0,1300 zł
Auga Group AB (AUG)

Wyniki finansowe - AUGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 12 657 15 462 15 181 17 975
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -745 1 122 1 178 -598
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -1 584 167 174 -1 620
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -1 189 177 192 -1 656
Amortyzacja (tys. euro) 2 066 3 364 3 240 3 512
EBITDA (tys. euro) 1 321 4 486 4 418 2 914
Aktywa (tys. euro) 171 890 204 924 209 605 212 920
Kapitał własny (tys. euro)* 91 356 91 532 91 788 90 217
Liczba akcji (tys. szt.) 227 416,252 227 416,252 227 416,252 227 416,252
Zysk na akcję (euro) -0,005 0,001 0,001 -0,007
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,402 0,402 0,404 0,397
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej