pb.pl
0,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
Agroma SA (AGM)

Wyniki finansowe - AGROMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 0 1 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 897 -9 -24 -7
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 435 -9 -24 -7
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 210 -9 -24 -7
Amortyzacja (tys. zł) 3 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -6 894 -9 -24 -7
Aktywa (tys. zł) 2 645 2 715 793 785
Kapitał własny (tys. zł)* -15 030 -14 501 -16 423 -16 430
Liczba akcji (tys. szt.) 14 600,000 14 600,000 14 600,000 14 600,000
Zysk na akcję (zł) -0,494 -0,001 -0,002 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,029 -0,993 -1,125 -1,125
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej