pb.pl
1,0000 zł
-0,99% -0,0100 zł
Alumast SA (ALU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ALUMAST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 993 4 405 4 581 6 382
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -63 198 182 789
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -105 127 120 688
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -94 186 93 485
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -63 198 182 789
Aktywa (tys. zł) 15 102 17 713 17 158 18 482
Kapitał własny (tys. zł)* 4 513 4 698 4 791 5 237
Liczba akcji (tys. szt.) 7 890,551 7 890,551 7 890,551 7 890,551
Zysk na akcję (zł) -0,012 0,024 0,012 0,061
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,572 0,595 0,607 0,664
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej