pb.pl
0,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
BUDOPOL-WROCŁAW SA (BDL)

Informacje o spółce - BUDOPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy usługi budowlano-montażowe głównie na rynku lokalnym, Realizuje 'pod klucz' obiekty mieszkaniowe, przemysłowe oraz użyteczności publicznej. Oferuje usługi w zakresie kapitalnych remontów, modernizacji i prac projektowych. Znaczącym akcjonariuszem Budopolu Wrocław jest Gant Development - jest on również największym zleceniodawcą.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Racławicka 15/19
Kod: 53-149
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7993900
Fax: +48 71 7993905
Internet: www.budopol.wroc.pl
Email: sekretariat@budopol.wroc.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Budopol-Wrocław SA
Prezes:
Sektor: budownictwo ogólne
EKD: budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Liczba akcji: 79 500 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2014r.) - spółka
  • 100 (2013r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8991020923
KRS: 0000093832
EKD: 45,21
Ticker GPW: BDL
ISIN: PLBDPWR00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 770 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 79 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 417 894
Liczba głosów na WZA: 79 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,34%
Kapitał akcyjny: 795 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 417 894
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,34%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,66%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polonit Consortium sp. z o.o. SKA w porozumieniu z Capital Consulting sp. z o.o., Societa Generale Immobiliare sp. z o.o. 20 000 000 (38,46%) 20 000 000 (38,46%) 2015-12-29 -
porozumienie akcjonariuszy R. Olbrych, B. Olbrych, A. Dubicka, P. Dubicki, M. Mackieiwcz, M. Mackiewicz 12 417 894 (23,88%) 12 417 894 (23,88%) 2015-05-30 ERP, BMI, PLJ, AGS, TRI, HWE, TOA, INT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 275 000 000
0,00
0,01 0,00 79 500 000
795 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-14
seria A - akcje założycielskie 1994-11-17 10 000
100 000,00
10,00 10,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1995-01-03
1998-04-09
seria C - Mostostal-Export SA 1995-07-15 70 000
700 000,00
10,00 10,00 150 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1995-11-16
1998-04-09
seria B - prawo poboru 1995-07-15 70 000
700 000,00
10,00 10,00 80 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1995-11-16
1998-04-09
seria D - prawo poboru 1997-02-15 150 000
1 500 000,00
10,00 10,00 300 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1997-05-05
1998-06-29
split 1: 10 1997-06-17
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-08-19
seria E - subskrypcja publiczna 1997-06-17 1 500 000
4 500 000,00
1,00 3,00 4 500 000
4 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-22
1998-01-16
1998-04-09
seria F - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 1999-05-26 1 250 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-09-02

seria - F Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. unieważnienie uchwały przez KPWiG (03.04.2006) 2006-03-22 7 500 000
7 500 000,00
0,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2006-05-30 7 500 000
7 500 000,00
1,00 1,00 12 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-17
2006-08-23
2006-11-16
seria H - prawo poboru 1:1 2006-08-09 13 000 000
13 000 000,00
1,00 1,00 26 000 000
26 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-17
2006-12-06
seria G - subskrypcja prywatna 2006-08-09 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 13 000 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-08
2009-01-28
seria I - prawo poboru 1:1 2008-05-20 26 000 000
26 000 000,00
1,00 1,00 52 000 000
52 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-10
2009-01-19
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-12-17 600 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-12-17 600 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2014-04-03 0
0,00
0,01 0,00 52 000 000
520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-21
seria K1 - subskrypcja otwarta 2016-04-28 250 000 000
2 500 000,00
0,01 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 200:1 2016-05-31 0
0,00
2,00 0,00 0
795 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-25 Prawo poboru 1:1
2006-09-29 Prawo poboru 1:1
2001-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
1998-06-29 Asymilacja akcji seria D

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych