pb.pl
0,2300 zł
-4,17% -0,0100 zł
Broad Gate SA (BDG)

Informacje o spółce - BROADGATE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent wysokooleinowych olejów spożywczych, który zarządza własnymi gospodarstwami rolnymi w Kaliningradzie, zapewnia wiedzę o uprawie roślin oraz świadczy usługi operacyjne i marketingowe na rzecz dużych przedsiębiorstw rolnych oraz właścicieli ziemi w Polsce, Regionie Centralno-Czarnoziemnym i regionie Wołgi w Rosji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
Kod: 00-695
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3001245
Fax: +48 22 3001285
Internet: www.broadgate.pl
Email: biuro@broadgate.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Broad Gate SA
Prezes: Fesenko, Alec Yourievich
Sektor: artykuły spożywcze i szybkozbywalne
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 12 275 048
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • 122 (2017r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt s. z o.o.
NIP: 7010086515
KRS: 0000360044
EKD: 64,20
Ticker GPW: BDG
ISIN: PLBRDGT00019

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 823 261,04 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 12 275 048 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 913 333
Liczba głosów na WZA: 12 275 048 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,60%
Kapitał akcyjny: 1 227 504,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 913 333
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,40%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fairstock Enterprises Ltd. 8 333 333 (67,89%) 8 333 333 (67,89%) 2020-01-31 -
FairStock Capital Ltd. 580 000 (14,71%) 580 000 (14,71%) 2011-09-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-04-29 2 567 800
256 780,00
0,10 0,10 2 567 800
256 780,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01
seria B - subskrypcja prywatna 2010-07-19 285 310
0,00
0,10 0,00 2 853 110
285 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-25
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-15 580 000
4 060 000,00
0,10 7,00 3 433 110
343 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-14
seria D - subskrypcja prywatna 2011-06-15 508 605
6 611 865,00
0,10 13,00 3 941 715
394 171,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-14
seria E - subskrypcja prywatna 2012-06-30 8 333 333
24 999 999,00
0,10 3,00 12 275 048
1 227 504,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Fesenko, Alec Yourievich Prezes Zarządu 2014-03-12 IBSM - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Semenov Victor Członek RN 2014-07-28 -
Barnes Wade Członek RN 2014-07-28 -
Duffy Brett Członek RN 2014-07-28 -
Shmorhum John Członek RN 2014-07-28 -
Shpagina Natalia Członek RN 2016-06-29 -