pb.pl
0,2300 zł
-4,17% -0,0100 zł
Calatrava Capital SA (CTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - CALATRAVA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka inwestycyjna prowadzącą zdywersyfikowaną działalność w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji firm oraz przedsięwzięć charakteryzujących się ponadstandardowym ryzykiem inwestycyjnym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łucka 2/4/6
Kod: 00-845
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3989671
Fax: +48 22 3989672
Internet: www.calatravacapital.pl
Email: biuro_zarzadu@calatravacapital.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
GENERGY 55 723 594 27,86%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Calatrava Capital SA
Prezes:
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Liczba akcji: 15 000 000
Zatrudnienie:
  • 6 (2016r.) - spółka
  • 6 (2016r.) - grupa
Audytor: BGGM Audyt sp. z o.o.
NIP: 7290207752
KRS: 0000017521
EKD: 64,30
Ticker GPW: CTC
ISIN: PLBRSTM00015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 450 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 15 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 672 211
Liczba głosów na WZA: 15 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31,15%
Kapitał akcyjny: 15 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 672 211
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 68,85%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Walton Spencer LLC 1 514 527 (10,10%) 1 514 527 (10,10%) 2017-06-27 -
Varsav SA 1 498 500 (9,99%) 1 498 500 (9,99%) 2017-01-10 VAR,
Narkiewicz Paweł 907 290 (6,05%) 907 290 (6,05%) 2012-11-27 -
Top 1% sp. z o.o. 751 894 (5,01%) 751 894 (5,01%) 2017-01-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B1 9 510 000
0,00
1,00 0,00 15 000 000
15 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych B1 490 000
490 000,00
1,00 1,00 5 490 000
5 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-20
2015-07-20
konwersja obligacji seria V 36 509 600
18 254 800,00
0,50 0,50 279 834 600
139 917 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-12
2012-07-27
konwersja obligacji seria T 28 000 000
15 400 000,00
0,50 0,55 193 325 000
96 662 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-04
konwersja obligacji seria T 22 400 000
12 320 000,00
0,50 0,55 165 325 000
82 662 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
konwersja obligacji seria T 16 400 000
9 020 000,00
0,50 0,55 142 925 000
71 462 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-02
2010-07-28
seria I - subskrypcja publiczna wierzyciele 6 900 000
6 900 000,00
1,00 1,00 16 150 000
16 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-01-21
2004-02-06
seria A - akcje założycielskie 1991-01-08 680
34 000,00
50,00 50,00 680
34 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1991-01-24
2003-01-06
seria C - prawo poboru, pracownicy 1995-11-08 800
80 000,00
50,00 100,00 3 520
176 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1996-06-28
2003-01-06
seria B - prawo poboru 1:3 1995-11-08 2 040
102 000,00
50,00 50,00 2 720
136 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1996-03-16
2003-01-06
seria D - kapitał rezerwowy na akcyjny 1996-10-23 7 040
352 000,00
50,00 50,00 10 560
528 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1996-10-31
2003-01-06
seria F - subskrypcja publiczna 1996-12-18 421 090
9 263 980,00
5,00 22,00 686 690
3 433 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-08-27
1997-11-07
seria E - prawo poboru,wybrani inwestorzy 1996-12-18 160 000
1 600 000,00
5,00 10,00 265 600
1 328 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-02-20
1997-11-07
split 1:10, uprzywilejowanie akcji A-D 1996-12-18
5,00 105 600
528 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-01-20
seria G - zamienna: akcjonariusze Invar System SA parytet: za 1 akcję Invar SA - 10 akcji Biurosystem SA 2000-05-16 750 000
5,00 1 436 690
7 183 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-30
seria I - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 2000-05-16 1 000 000
18 000 000,00
5,00 18,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska 2000-05-16 413 310
4 190 963,40
5,00 10,14 1 850 000
9 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-19
zmiana firmy z Biurosystem na Invar&Biuro System SA 2000-05-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-19
split 1:5 2002-06-28 0
0,00
1,00 0,00 9 250 000
9 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-12-03
2002-12-11
seria K - wierzyciele uchwała zarządu 2004-06-08 1 939 217
2 714 903,80
1,00 1,40 20 206 109
20 206 109,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-30
seria J - wierzyciele uchwała zarządu 2004-06-08 2 116 892
3 175 338,00
1,00 1,50 18 266 892
18 266 892,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-30
2005-01-18
seria L - wierzyciele 2005-05-20 2 049 041
2 049 041,00
1,00 1,00 22 255 150
22 255 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-25
2005-12-21
seria M waranty serii A, odmowa rejestracji 2006-04-20 6 007 350
7 208 820,00
1,00 1,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M 2006-06-29 6 007 350
7 208 820,00
1,00 1,20 28 262 500
28 262 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-24
2006-10-06
seria N - prawo poboru 1:1 2006-10-02 28 262 500
15 544 375,00
0,50 0,55 56 525 000
28 262 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-07
2007-04-04
obniżenie kapitału 2006-10-02 0
0,00
0,50 0,00 28 262 500
14 131 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-07
seria O za waranty subskrypcyjne serii C 2006-10-02 6 200 000
3 410 000,00
0,50 0,55 62 725 000
31 362 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-13
2008-03-20
seria P za waranty subskrypcyjne serii D 2007-11-06 1 300 000
715 000,00
0,50 0,55 64 025 000
32 012 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-13
2008-03-20
seria R - wspólnicy Media Service sp. z o.o. 2007-12-27 61 000 000
59 780 000,00
0,50 0,98 125 025 000
62 512 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-29
2009-01-30
seria S - subskrypcja prywatna 2010-03-01 1 500 000
750 000,00
0,50 0,50 126 525 000
63 262 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-23
2010-07-28
seria T - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-05-11 40 000 000
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Invar & Biuro System SA na Calatrava Capital SA 2010-06-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-09
seria U - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2010-12-13 100 000 000
50 000 000,00
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria W - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2011-10-26 50 000 000
25 000 000,00
0,50 0,50 243 325 000
121 662 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-07
2012-02-23
seria V - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2011-10-26 50 000 000
25 000 000,00
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D1 2012-07-30 220 165 400
110 082 700,00
0,50 0,50 500 000 000
250 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-25
2012-10-09
scalenie akcji 100:1 2013-12-18 0
0,00
50,00 0,00 5 000 000
250 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-24
renominacja akcji 2015-04-21 0
0,00
1,00 0,00 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-03-11 Split 100:1
2006-11-20 Prawo poboru 1:1
2003-01-06 Asymilacja po konwersji
2002-12-16 Split 1:5
2002-06-25 Asymilacja akcji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych