pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Wyniki finansowe - REDWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 112 355 67 110
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 501 -76 -632 -191
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -19 744 -102 -968 -271
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -21 096 -236 -1 028 -36
Amortyzacja (tys. zł) 167 32 12 12
EBITDA (tys. zł) -10 334 -44 -620 -179
Aktywa (tys. zł) 30 122 29 565 28 804 29 235
Kapitał własny (tys. zł)* -28 034 -28 270 -29 298 -29 334
Liczba akcji (tys. szt.) 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000
Zysk na akcję (zł) -8,273 -0,093 -0,403 -0,014
Wartość księgowa na akcję (zł) -10,994 -11,086 -11,489 -11,504
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej