pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Wyniki finansowe - REDWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 444 337 355 67
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -442 -10 509 -76 -632
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -335 -19 896 -102 -968
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -346 -21 096 -236 -1 028
Amortyzacja (tys. zł) 173 167 32 12
EBITDA (tys. zł) -269 -10 342 -44 -620
Aktywa (tys. zł) 55 174 30 122 29 565 28 804
Kapitał własny (tys. zł)* -15 272 -28 034 -28 270 -29 298
Liczba akcji (tys. szt.) 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000
Zysk na akcję (zł) -0,136 -8,273 -0,093 -0,403
Wartość księgowa na akcję (zł) -5,989 -10,994 -11,086 -11,489
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej