pb.pl
1,9000 zł
1,06% 0,0200 zł
Cenospheres Trade & Engineering S.A. (CTE)

Informacje o spółce - CTE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, suszeniem, uszlachetnianiem i dystrybucją cenosfer (cząstki krzemianowo-glinowe, inaczej zwane mikrosferami), stosowanych jako wypełniacze do spoiw. Mikrosferę pozyskuje z lagun osadczych znajdujących się przy elektrociepłowniach spalających węgiel kamienny w Kazachstanie, pozostałe procesy prowadzone są w zakładzie pod Warszawą.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wiktorska 67/1
Kod: 02-582
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2099831
Fax: +48 22 2099801
Internet: www.cenospheres.eu
Email: info@cenospheres.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Cenospheres Trade & Engineering SA
Prezes:
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 5 775 000
Zatrudnienie:
  • 3 (2018r.) - spółka
  • 6 (2018r.) - grupa
Audytor: Polscy Biegli sp. z o.o.
NIP: 5252553273
KRS: 0000454474
EKD: 23,99
Ticker GPW: CTE
ISIN: PLCNSPR00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 10 972 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 5 775 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 415 626
Liczba głosów na WZA: 5 775 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,16%
Kapitał akcyjny: 577 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 415 626
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Paxepo Ltd. 818 146 (14,17%) 818 146 (14,17%) 2018-04-16 -
Rubicon Partners Corporate Finance SA 684 255 (11,85%) 684 255 (11,85%) 2018-07-17 -
Rubicon Partners Ventures sp. z o.o. bezpośrednio i wraz z R Ventures I sp. z o.o. 487 127 (8,44%) 487 127 (8,44%) 2018-07-17 -
Łuniewski Marcin 437 483 (7,58%) 437 483 (7,58%) 2019-06-05 -
Akhanov Sultan 347 000 (6,01%) 347 000 (6,01%) 2015-05-13 -
Impera Invest sp. z o.o. 329 115 (5,70%) 329 115 (5,70%) 2019-06-05 -
Bronowski Jarosław 312 500 (5,41%) 312 500 (5,41%) 2015-05-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 2 020 000
0,00
0,10 0,00 5 020 000
502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-16
seria A - założycielskie 2013-02-11 1 000 000
0,00
0,10 0,00 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-13
2013-03-13
seria B - subskrypcja prywatna 2013-07-31 1 000 000
3 000 000,00
0,10 3,00 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-13
2014-01-08
seria A1 - subskrypcja prywatna 2013-10-15 500 000
50 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-13
2014-01-08
seria C - subskrypcja prywatna 2015-01-15 500 000
3 000 000,00
0,10 6,00 3 000 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-13
2015-03-05
seria D - subskrypcja otwarta odstąpienie od oferty publicznej 2015-11-17 650 000
4 712 500,00
0,10 7,25 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2017-01-19 500 000
3 000 000,00
0,10 6,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-02-26 2 250 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2018-02-26 500 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2018-04-19 755 000
1 132 500,00
0,10 1,50 5 775 000
577 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-03
seria G - prawo poboru 40:77 2019-06-27 3 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-30 Prawo poboru 40:77

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bronowski Jarosław Wiceprezes Zarządu 2015-04-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Golec Grzegorz Wiceprzewodniczący RN 2015-04-29 RUBICON - Członek Zarządu
Pichór Waldemar Członek RN 2015-04-29 -
Grzybowski Wojciech Członek RN 2015-04-29 BOMI - Członek RN
Kubica Grzegorz Członek RN 2018-02-26 RAINBOW - Członek RN
CARLSON - Członek RN
MDIENERG - Członek RN
Karmelita Piotr Członek RN 2019-08-29 RUBICON - Prezes Zarządu
EMAX - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
EXORIGO - Członek RN