pb.pl
7,1900 zł
0,00% 0,0000 zł
Capital Park S.A. (CPG)

Wyniki finansowe - CPGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 38 974 32 342 31 718 31 859
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 36 222 28 716 86 916 82 661
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 092 18 075 82 677 20 227
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 26 181 15 650 64 896 9 448
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 36 222 28 716 86 916 82 661
Aktywa (tys. zł) 2 569 908 2 342 232 2 444 380 2 530 300
Kapitał własny (tys. zł)* 974 877 990 057 1 058 436 1 067 790
Liczba akcji (tys. szt.) 107 164,001 107 164,001 108 333,998 108 333,998
Zysk na akcję (zł) 0,244 0,146 0,599 0,087
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,097 9,239 9,770 9,856
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej