pb.pl
6,0000 zł
-2,60% -0,1600 zł
Capital Park S.A. (CPG)

Wyniki finansowe - CPGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 564 38 974 32 342 31 718
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -13 883 36 222 28 716 86 916
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 651 14 092 18 075 82 677
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 059 26 181 15 650 64 896
Amortyzacja (tys. zł) 0 121 0 0
EBITDA (tys. zł) -13 883 36 343 28 716 86 916
Aktywa (tys. zł) 2 592 282 2 569 908 2 342 232 2 444 380
Kapitał własny (tys. zł)* 942 853 974 877 990 057 1 058 436
Liczba akcji (tys. szt.) 106 706,267 107 164,001 107 164,001 108 333,998
Zysk na akcję (zł) 0,047 0,244 0,146 0,599
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,836 9,097 9,239 9,770
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej