pb.pl
13,1200 zł
-0,46% -0,0600 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Wyniki finansowe - CFG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 888 629 255 335
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -99 -105 -46 -30
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -203 -52 -117 -10
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -203 -52 -117 -10
Amortyzacja (tys. zł) 77 19 19 22
EBITDA (tys. zł) -22 -86 -27 -8
Aktywa (tys. zł) 14 555 13 619 13 204 10 227
Kapitał własny (tys. zł)* 7 332 7 280 7 164 7 154
Liczba akcji (tys. szt.) 2 667,000 2 667,000 2 667,000 2 667,000
Zysk na akcję (zł) -0,076 -0,019 -0,044 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,749 2,730 2,686 2,682
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej