pb.pl
13,4000 zł
-5,63% -0,8000 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Wyniki finansowe - CFG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 751 888 629 255
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -283 -99 -105 -46
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -311 -203 -52 -117
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -311 -203 -52 -117
Amortyzacja (tys. zł) 21 77 19 19
EBITDA (tys. zł) -262 -22 -86 -27
Aktywa (tys. zł) 15 931 14 555 13 619 13 204
Kapitał własny (tys. zł)* 7 687 7 332 7 280 7 164
Liczba akcji (tys. szt.) 2 667,000 2 667,000 2 667,000 2 667,000
Zysk na akcję (zł) -0,117 -0,076 -0,019 -0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,882 2,749 2,730 2,686
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej