pb.pl
4,3200 zł
1,17% 0,0500 zł
Echo Investment SA (ECH)

Wyniki finansowe - ECHO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 248 667 273 604 69 415 61 386
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 69 475 203 125 52 067 52 728
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 53 321 196 889 37 272 52 358
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 31 268 147 601 31 833 36 071
Amortyzacja (tys. zł) 1 080 745 842 3 739
EBITDA (tys. zł) 70 555 203 870 52 909 56 467
Aktywa (tys. zł) 3 793 408 3 978 640 4 363 984 4 535 347
Kapitał własny (tys. zł)* 1 555 393 1 495 573 1 502 679 1 534 368
Liczba akcji (tys. szt.) 412 690,582 412 690,582 412 690,582 412 690,582
Zysk na akcję (zł) 0,076 0,358 0,077 0,087
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,769 3,624 3,641 3,718
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej