pb.pl
4,3200 zł
-0,92% -0,0400 zł
Echo Investment SA (ECH)

Wyniki finansowe - ECHO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 126 378 248 667 273 604 69 415
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 50 584 69 475 203 125 52 067
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 108 200 53 321 196 889 37 272
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 75 812 31 268 147 601 31 833
Amortyzacja (tys. zł) 845 1 080 745 842
EBITDA (tys. zł) 51 429 70 555 203 870 52 909
Aktywa (tys. zł) 3 697 782 3 793 408 3 978 640 4 363 984
Kapitał własny (tys. zł)* 1 515 179 1 555 393 1 495 573 1 502 679
Liczba akcji (tys. szt.) 412 690,582 412 690,582 412 690,582 412 690,582
Zysk na akcję (zł) 0,184 0,076 0,358 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,671 3,769 3,624 3,641
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej