pb.pl
3,6900 zł
-0,81% -0,0300 zł
Echo Investment SA (ECH)

Wyniki finansowe - ECHO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 64 386 126 378 248 667 273 604
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 81 270 50 584 69 475 203 125
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 66 002 108 200 53 321 196 889
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 50 677 75 812 31 268 147 601
Amortyzacja (tys. zł) 818 846 1 080 745
EBITDA (tys. zł) 82 088 51 430 70 555 203 870
Aktywa (tys. zł) 3 989 064 3 697 782 3 793 408 3 978 640
Kapitał własny (tys. zł)* 1 677 895 1 515 179 1 555 393 1 495 573
Liczba akcji (tys. szt.) 412 690,582 412 690,582 412 690,582 412 690,582
Zysk na akcję (zł) 0,123 0,184 0,076 0,358
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,066 3,671 3,769 3,624
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej