pb.pl
2,2200 zł
0,00% 0,0000 zł
ED Invest SA (EDI)

Informacje o spółce - EDINVEST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się kompleksową działalnością związaną z przygotowaniem inwestycji oraz ich realizacją i sprzedażą. Realizuje projekty wielorodzinne jak i jednorodzinne. Buduje zarówno na swoich gruntach, ale zarówno na gruntach powierzonych, jak i na gruntach własnych. Współpracuje również ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218
Kod: 03-982
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6719528
Fax: +48 22 6716938
Internet: www.edinvest.pl
Email: biuro@edinvest.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
EDINVEST 2 477 337 20,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ED Invest SA
Prezes: Egierska Zofia
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 12 386 687
Zatrudnienie:
  • 12 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5251968486
KRS: 0000321820
EKD: 41,20
Ticker GPW: EDI
ISIN: PLEDINV00014

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 27 498 445,14 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 12 386 687 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 738 821
Liczba głosów na WZA: 12 386 687 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,77%
Kapitał akcyjny: 619 334,35 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 738 821
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 113,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,23%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Egierska Zofia 4 074 921 (32,90%) 4 074 921 (41,12%) 2019-10-07 -
Dyrcz Jerzy 3 585 650 (28,95%) 3 585 650 (36,18%) 2019-12-04 -
ED Invest SA 2 477 337 (20,00%) 2 477 337 (20,00%) 2019-09-04 -
PKO TFI SA ZWZ 999 590 (8,07%) 999 590 (10,09%) 2019-06-11 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, ETL, KBD, RDL, PRT, HDR,
Wasilewski Zbigniew 601 323 (4,85%) 601 323 (6,07%) 2019-10-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-12-22 10 000 000
500 000,00
0,05 0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-20
2010-12-20
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2 seria A1 - 5000000, seria A2 - 5000000 2009-06-22 0
0,00
0,05 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-23
seria B - subskrypcja publiczna 2010-04-22 2 548 201
0,00
0,05 0,00 12 548 201
627 410,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-30
2010-12-20
seria C - subskrypcja prywatna AT Invest sp. z o.o. 2010-11-30 156 853
7 842,65
0,05 0,05 12 705 054
635 252,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
2011-02-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-07 -318 367
0,00
0,05 0,00 12 386 687
619 334,35
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2018-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2018-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2017-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2015-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2014-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2014-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2013-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2012-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2012-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2011-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Egierska Zofia Prezes Zarządu 2009-01-01 -
Dyrcz Jerzy Wiceprezes Zarządu 2009-01-01 -
Uzdowski Marek Wiceprezes Zarządu 2009-06-23 -
Wasilewski Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2009-07-23 -
Szewczyk Jolanta Członek Zarządu 2020-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Brym Bohdan Przewodniczący RN 2009-01-20 -
Kacprzak Henryk Wiceprzewodniczący RN 2009-06-22 -
Rytel Edyta Sekretarz RN 2009-06-20 -
Mikołajczyk Krzysztof Członek RN 2010-04-22 UNIBEP - Członek Zarządu
Bieleninnik Bartłomiej Członek RN 2010-04-22 -
Fijołek Robert Członek RN 2012-06-20 -