99,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Emperia Holding SA (EMP)

Wyniki finansowe - EMPERIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 631 715 645 125 699 319 695 591
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 17 553 6 641 10 685 14 596
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 211 5 876 8 489 14 081
Zysk (strata) netto (tys.)* 15 783 3 422 10 127 13 642
Amortyzacja (tys.) 12 617 12 733 12 975 13 232
EBITDA (tys.) 30 170 19 374 23 660 27 828
Aktywa (tys.) 1 073 907 1 054 315 1 143 655 1 127 777
Kapitał własny (tys.)* 644 251 647 121 651 425 665 065
Liczba akcji (tys. szt.) 12 340,049 12 340,049 12 340,049 12 340,049
Zysk na akcję (zł) 1,279 0,277 0,821 1,106
Wartość księgowa na akcję (zł) 52,208 52,441 52,789 53,895
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej