pb.pl
1,3300 zł
2,94% 0,0380 zł
Elemental Holding SA (EMT)

Wyniki finansowe - ELEMENTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 443 506 427 856 540 166 500 339
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 129 14 828 13 052 13 089
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 955 12 481 9 867 11 456
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 851 7 869 3 062 6 137
Amortyzacja (tys. zł) 2 976 2 672 2 976 4 092
EBITDA (tys. zł) 16 105 17 500 16 028 17 181
Aktywa (tys. zł) 822 757 810 470 808 070 852 813
Kapitał własny (tys. zł)* 482 547 488 419 486 266 492 360
Liczba akcji (tys. szt.) 170 466,065 170 466,065 170 466,065 170 466,065
Zysk na akcję (zł) 0,058 0,046 0,018 0,036
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,831 2,865 2,853 2,888
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej