pb.pl
1,8660 zł
-0,64% -0,0120 zł
Elemental Holding SA (EMT)

Wyniki finansowe - ELEMENTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 500 339 534 679 539 722 669 608
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 089 16 041 15 327 28 535
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 456 11 938 13 077 14 381
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 137 6 057 4 644 1 066
Amortyzacja (tys. zł) 4 092 4 351 4 502 5 302
EBITDA (tys. zł) 17 181 20 392 19 829 33 837
Aktywa (tys. zł) 852 813 876 015 909 458 1 070 990
Kapitał własny (tys. zł)* 492 360 497 369 485 868 465 724
Liczba akcji (tys. szt.) 170 466,065 170 466,065 170 466,065 170 466,065
Zysk na akcję (zł) 0,036 0,036 0,027 0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,888 2,918 2,850 2,732
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej