pb.pl
0,0900 zł
25,00% 0,0180 zł
Grupa Emmerson S.A. (GEM)

Informacje o spółce - GRUPAEMM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jedna z największych polskich firm w branży nieruchomości, oferująca kompleksowe usługi na tym rynku. Grupę tworzą wyspecjalizowane spółki z branży nieruchomości zajmujące się m.in.: pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości, sprzedażą i wynajmem powierzchni handlowej biurowej i przemysłowej, wyceną nieruchomości, doradztwem prawnym i finansowym, zarządzaniem nieruchomościami czy analizami i badaniem rynku.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stawki 40
Kod: 01-040
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8289296
Fax: +48 22 5301201
Internet: www.grupaemmerson.pl
Email: biuro@grupaemmerson.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
EMMERSON 12 223 399 40,54%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Emmerson SA
Prezes: Krajewski Marek
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Liczba akcji: 100 000 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • 3 (2017r.) - grupa
Audytor: Audyt Wycena Doradztwo Rafał Sosnkowski
NIP: 5272637300
KRS: 0000373802
EKD: 68,31
Ticker GPW: GEM
ISIN: PLEMRCP00011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 100 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42 432 947
Liczba głosów na WZA: 102 400 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,43%
Kapitał akcyjny: 10 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 832 947
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,57%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Emmerson Ltd. ZWZ 34 000 000 (34,00%) 34 000 000 (33,20%) 2018-06-29 -
Emmerson Realty SA 8 432 947 (8,43%) 10 832 947 (10,57%) 2013-09-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-08-19 2 400 000
0,00
0,10 0,00 2 400 000
240 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-21
seria B - akcje założycielskie 2010-08-19 2 600 000
0,00
0,10 0,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-21
seria C - subskrypcja prywatna 2011-01-28 3 000 000
4 500 000,00
0,10 1,50 8 000 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-29
seria D - subskrypcja prywatna 2011-01-28 2 500 000
7 500 000,00
0,10 3,00 10 500 000
1 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-29
seria E - subskrypcja prywatna 2012-04-24 7 500 000
2 475 000,00
0,10 0,33 18 000 000
1 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-28
seria F - subskrypcja prywatna 2012-08-20 32 000 000
3 200 000,00
0,10 0,10 50 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-12
zmiana firmy z Emmerson Capital SA na Grupa Emmerson SA 2012-12-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-16
seria G - subskrypcja prywatna 2013-04-18 50 000 000
5 000 000,00
0,10 0,10 100 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Krajewski Marek Prezes Zarządu 2013-07-12 EMMER - Prezes Zarządu
Popławski Tadeusz Wiceprezes Zarządu 2013-07-12 EMMER - Wiceprezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Skirmuntt Aleksander Członek RN 2010-08-19 -
Garbacki Arkadiusz Członek RN 2012-12-20 EMMER - Członek RN
Cal-Całko Sławomir Członek RN 2014-02-05 -
Adamczyk Mirosław Członek RN 2014-07-03 EMMER - Członek RN
Hankiewicz Jacek Członek RN 2015-02-26 EMMER - Członek RN
Kalinowski Piotr Członek RN 2016-02-11 -
Jaworski Witold Członek RN 2016-02-11 -