pb.pl
2,8900 zł
-0,34% -0,0100 zł
Ergis S.A. (EGS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ERGIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 207 298 195 697 182 100 201 899
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 048 5 444 -107 6 716
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 694 4 518 -1 065 5 438
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 155 3 921 -3 627 3 868
Amortyzacja (tys. zł) 5 896 6 168 6 034 6 215
EBITDA (tys. zł) 14 944 11 612 5 927 12 931
Aktywa (tys. zł) 521 802 500 743 506 647 522 174
Kapitał własny (tys. zł)* 212 701 215 608 211 431 215 299
Liczba akcji (tys. szt.) 38 412,125 38 094,597 38 094,597 38 094,597
Zysk na akcję (zł) 0,160 0,103 -0,095 0,102
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,537 5,660 5,550 5,652
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej