pb.pl
3,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Ergis S.A. (EGS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ERGIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 195 697 182 100 201 899 202 011
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 444 -107 6 716 7 645
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 518 -1 065 5 438 5 899
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 921 -3 627 3 868 4 076
Amortyzacja (tys. zł) 6 168 6 034 6 215 6 258
EBITDA (tys. zł) 11 612 5 927 12 931 13 903
Aktywa (tys. zł) 500 743 506 647 522 174 513 759
Kapitał własny (tys. zł)* 215 608 211 431 215 299 215 521
Liczba akcji (tys. szt.) 38 094,597 38 094,597 38 094,597 38 094,597
Zysk na akcję (zł) 0,103 -0,095 0,102 0,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,660 5,550 5,652 5,658
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej