pb.pl
0,0700 zł
0,00% 0,0000 zł
Gant Development SA (GNT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - GANT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność finansową (skupem i sprzedażą walut) oraz deweloperską. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych w celu ich sprzedaży.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rynek 28
Kod: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj: Polska
Telefon: +48 76 8565027
Fax: +48 76 8565030
Internet: www.gant.pl
Email: gant@gant.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej
Prezes: Komorowski Jarosław
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: zakup i sprzedaż wartości dewizowych
Liczba akcji: 31 542 100
Zatrudnienie:
  • 137 (2011r.) - spółka
  • 129 (2013r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 691-020-16-90
KRS: 0000025000
EKD: 67,13
Ticker GPW: GNT
ISIN: PLGANT000014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 207 947 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 31 542 100 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 292 500
Liczba głosów na WZA: 33 942 100 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10,43%
Kapitał akcyjny: 31 542 100,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 292 500
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 89,57%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Szymański, Karol Maciej 3 292 500 (10,43%) 3 292 500 (9,70%) 2014-10-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-05-25
obniżenie kapitału -12 000
0,00
1,00 0,00 16 117 900
16 117 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-28
podwyższenie kapitału seria N 3 223 580
0,00
1,00 0,00 19 341 480
19 341 480,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-28
podwyższenie kapitału seria C 1 950 000
0,00
1,00 0,00 22 070 000
22 070 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria U 3 757 563
0,00
1,00 0,00 25 827 563
25 827 563,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria U 5 742 437
0,00
1,00 0,00 31 570 000
31 570 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria U 80 130
0,00
1,00 0,00 33 027 563
33 027 563,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-07-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji -27 900
0,00
1,00 0,00 31 542 100
31 542 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-07
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-02
zmiana firmy z Gant SA na Gant Development SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-07
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-11-28 6 000
100,00 6 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1996-08-30
split 1:100 1996-09-18
1,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 1996-09-18 1 800 000
1 800 000,00
1,00 1,00 2 400 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1996-11-20
1998-12-02
seria C - publiczna subkrypcja emisja nie doszła do skutku 1996-11-29 1 300 000
10 400 000,00
1,00 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14

seria C - publiczna subkrypcja 1998-03-02 422 050
2 025 840,00
1,00 4,80 2 822 050
2 822 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-07-29
1998-12-02
umorzenie akcji 2003-06-26 -381 712
0,00
1,00 0,00 2 440 338
2 440 338,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-19
seria E - oferta menedżerska 2005-12-14 778 986
0,00
1,00 0,00 8 100 000
8 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-28
seria D - prawo poboru 1:2 2005-12-14 4 880 676
9 761 352,00
1,00 2,00 7 321 014
7 321 014,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-31
2006-06-09
2006-07-17
seria F - Karol Antkowiak i Mirosław Bieliński za udziały w Gant74 Sp. z o.o. 2006-09-18 1 061 182
0,00
1,00 0,00 9 161 182
9 161 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-06
2007-07-09
seria G - Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. za udziały w Budopol-Wrocław SA 2006-12-05 1 500 000
26 055 000,00
1,00 17,37 10 661 182
10 661 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-07
2007-07-09
seria H - Leszek Koprowicz za udziały w Kąty-1 sp. z o.o. 2006-12-05 300 000
5 598 000,00
1,00 18,66 10 961 182
10 961 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-07
seria J - subskrypcja publiczna 2007-01-16 1 912 818
172 153 620,00
1,00 90,00 13 674 000
13 674 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I -Dariusz Małaszkiewicz, Henryk Feliks i Karol Antkowiak 2007-01-16 800 000
0,00
1,00 0,00 11 761 182
11 761 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-30
2007-02-07
2010-03-30
seria K - Bogusław Zieliński i Mirosław Bieliński 2007-02-15 526 000
21 040 000,00
1,00 40,00 14 200 000
14 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-04
2007-07-09
seria M 2007-11-13 1 129 900
84 742 500,00
1,00 75,00 15 329 900
15 329 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-03
2008-10-31
2009-03-09
seria O2 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-10-13 259 260
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O1 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-10-13 259 260
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji przeniesienie akcji na kapitał zapasowy 2009-10-19 -12 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - prawo poboru 5:1 2009-10-19 3 223 580
48 353 700,00
1,00 15,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2009-11-09 800 000
0,00
1,00 0,00 16 129 900
16 129 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-30
2009-11-30
2010-03-30
seria S - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii ZA 2010-07-31 2 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna asymilacja akcji serii N i R z akcjami serii B 2010-07-31 1 158 473
27 849 690,92
1,00 24,04 20 499 953
20 499 953,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-30
2010-08-31
2010-10-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych serii B 2012-06-22 -379 953
0,00
1,00 0,00 20 120 000
20 120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-10-23
2012-08-06
seria T - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii ZB 2013-01-31 4 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2013-04-03 -27 900
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii U1 2013-04-18 9 500 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-01-07 Prawo poboru 5:1
2006-02-02 Prawo poboru 1:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Komorowski Jarosław Prezes Zarządu 2015-10-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Małaszkiewicz Dariusz Członek RN 2014-04-04 -
Hoffmann Agnieszka Członek RN 2014-07-22 -