pb.pl
0,53 zł
-5,36% -0,03 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Wyniki finansowe - GETINOBLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 625 994 610 444 679 257 579 437
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 81 455 79 031 73 223 70 402
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 536 344 388 330 362 222 355 915
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -83 632 -83 445 -394 165 -43 529
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -67 713 -75 126 -335 557 -47 737
Amortyzacja (tys. zł) 19 407 21 098 23 870 21 269
Aktywa (tys. zł) 64 463 102 62 839 212 59 835 536 58 424 469
Kapitał własny (tys. zł)* 5 029 188 5 009 734 4 315 498 3 654 179
Liczba akcji (tys. szt.) 883 381,106 901 696,125 901 696,125 901 696,125
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,693 5,556 4,786 4,053
Zysk na akcję (zł) -0,077 -0,083 -0,372 -0,053
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej