pb.pl
0,6040 zł
-2,27% -0,0140 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Wyniki finansowe - GETINOBLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 612 331 579 437 573 297 569 584
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 73 223 70 402 61 705 63 945
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 362 222 355 915 355 292 355 474
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -444 631 -43 529 -115 029 -14 552
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -388 680 -47 737 -116 051 -13 999
Amortyzacja (tys. zł) 23 870 21 269 22 728 21 443
Aktywa (tys. zł) 59 835 536 58 424 469 55 649 543 54 994 872
Kapitał własny (tys. zł)* 4 315 498 3 654 179 3 325 443 3 372 455
Liczba akcji (tys. szt.) 901 696,125 901 696,125 971 293,193 1 007 923,230
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,786 4,053 3,424 3,346
Zysk na akcję (zł) -0,431 -0,053 -0,119 -0,014
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej