pb.pl
0,21 zł
-22,22% -0,06 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Wyniki finansowe - GETINOBLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 610 444 679 257 579 437 573 297
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 79 031 73 223 70 402 61 705
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 388 330 362 222 355 915 355 292
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -83 445 -394 165 -43 529 -115 029
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -75 126 -335 557 -47 737 -116 051
Amortyzacja (tys. zł) 21 098 23 870 21 269 22 728
Aktywa (tys. zł) 62 839 212 59 835 536 58 424 469 55 649 543
Kapitał własny (tys. zł)* 5 009 734 4 315 498 3 654 179 3 325 443
Liczba akcji (tys. szt.) 901 696,125 901 696,125 901 696,125 971 293,193
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,556 4,786 4,053 3,424
Zysk na akcję (zł) -0,083 -0,372 -0,053 -0,119
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej