pb.pl
4,7600 zł
-0,83% -0,0400 zł
Alchemia SA (ALC)

Wyniki finansowe - ALCHEMIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 293 698 290 655 254 931 273 613
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 915 18 866 8 140 4 413
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 637 12 658 5 939 2 896
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 810 12 011 3 648 2 173
Amortyzacja (tys. zł) 8 901 8 851 7 832 8 762
EBITDA (tys. zł) 31 816 27 717 15 972 13 175
Aktywa (tys. zł) 905 150 909 730 900 937 946 238
Kapitał własny (tys. zł)* 555 515 565 464 536 513 538 806
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 173 450,000
Zysk na akcję (zł) 0,069 0,060 0,018 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,778 2,827 2,683 3,106
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej