pb.pl
1,1700 zł
-19,31% -0,2800 zł
PC Guard SA (PCG)

Wyniki finansowe - PCGUARD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 530 536 536 505
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 486 494 486 433
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -495 -561 -541 -578
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -495 -561 -541 -578
Amortyzacja (tys. zł) 1 3 3 3
EBITDA (tys. zł) 487 497 489 436
Aktywa (tys. zł) 6 261 6 487 6 743 6 507
Kapitał własny (tys. zł)* -22 977 -23 538 -24 079 -24 870
Liczba akcji (tys. szt.) 1 615,189 1 615,189 1 615,189 1 615,189
Zysk na akcję (zł) -0,306 -0,347 -0,335 -0,358
Wartość księgowa na akcję (zł) -14,226 -14,573 -14,908 -15,398
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej