pb.pl
13,3500 zł
2,69% 0,3500 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Wyniki finansowe - INNOGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 563 -5 331 227
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 -424 -37 -68
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 -439 -41 -69
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 28 -412 -18 -42
Amortyzacja (tys. zł) 223 223 196 207
EBITDA (tys. zł) 224 -201 159 139
Aktywa (tys. zł) 18 586 18 273 18 157 17 132
Kapitał własny (tys. zł)* 2 416 2 150 2 222 1 116
Liczba akcji (tys. szt.) 5 701,081 5 701,081 5 701,081 5 701,081
Zysk na akcję (zł) 0,005 -0,072 -0,003 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,424 0,377 0,390 0,196
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej