9,0000 zł
1,12% 0,1000 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Wyniki finansowe - INNOGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 266 1 502 10 961 8 470
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 760 1 342 7 557 1 660
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 775 1 318 7 378 1 654
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 551 1 147 5 965 1 033
Amortyzacja (tys.) 289 -76 287 191
EBITDA (tys.) 2 049 1 266 7 844 1 851
Aktywa (tys.) 20 259 21 146 29 409 26 387
Kapitał własny (tys.)* 3 831 4 078 9 143 12 490
Liczba akcji (tys. szt.) 5 701,081 5 701,081 5 701,081 5 701,081
Zysk na akcję (zł) 0,272 0,201 1,046 0,181
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,672 0,715 1,604 2,191
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej