pb.pl
48,4700 zł
0,04% 0,0200 zł
Integer.pl SA (ITG)

Informacje o spółce - INTEGERPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Głównym profilem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż Paczkomatów oraz działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu spółkami grupy kapitałowej. Grupa działa w 3 segmentach: segment pocztowo-kurierski (usługi pocztowo-kurierskie i finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych), segment paczkomatowy (usługi paczkowe dla branży e-commerce oraz klientów indywidualnych w oparciu o sieć Paczkomatów) oraz segment pozostały (m.in. produkcję i sprzedaż Paczkomatów).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Malborska 130
Kod: 30-624
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6199800
Fax: +48 12 6199801
Internet: www.integer.pl
Email: biuro@integer.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
INPOST 4 854 360 42,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Integer.pl SA
Prezes: Brzoska Rafał
Sektor: logistyka
EKD: działalność agencji reklamowych
Liczba akcji: 7 764 217
Zatrudnienie:
  • 143 (2016r.) - spółka
  • 1 561 (2016r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 6782881784
KRS: 0000276519
EKD: 73,11
Ticker GPW: ITG
ISIN: PLINTEG00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 376 331 597,99 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 7 764 217 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 764 717
Liczba głosów na WZA: 7 764 217 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,01%
Kapitał akcyjny: 7 764 217,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 764 717
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -0,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a.r.l. porozumienie 5 436 333 (70,02%) 5 436 333 (70,02%) 2017-05-29 -
Brzoska Rafał z A&R Investment Ltd., porozumienie 2 328 384 (29,99%) 2 328 384 (29,99%) 2017-04-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-09-19
seria B 111 934
0,00
1,00 0,00 3 195 434
3 195 434,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-06-26
2007-12-04
seria C 535 708
0,00
1,00 0,00 3 731 142
3 731 142,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
2007-12-04
seria D 656 603
0,00
1,00 0,00 4 387 745
4 387 745,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-06-26
2007-12-04
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-02-26 3 083 500
3 083 500,00
1,00 1,00 3 083 500
3 083 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-03-19
2007-12-04
seria E - subskrypcja publiczna 2007-06-27 1 550 000
20 925 000,00
1,00 13,50 5 937 745
5 937 745,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-11-21
2007-12-04
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2011-06-06 133 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - Asterina Investments S.a r.l. za warranty subskrypcyjne 2012-06-20 890 662
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2012-10-17 150 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - Luke Investments Limited 2012-11-27 301 003
43 157 810,14
1,00 143,38 6 238 748
6 238 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-21
2013-02-28
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-04-22 296 886
74 221 500,00
1,00 250,00 6 535 634
6 535 634,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-27
2013-07-31
seria J - subskrypcja prywatna 2013-05-14 292 771
73 192 750,00
1,00 250,00 6 828 405
6 828 405,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-07-31
seria K - subskrypcja prywatna 2014-02-13 46 950
10 939 350,00
1,00 233,00 6 875 355
6 875 355,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-24
seria L - A&R Investments Ltd. 2014-04-14 888 862
222 215 500,00
1,00 250,00 7 764 217
7 764 217,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-02
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-02-15 776 421
38 821 050,00
1,00 50,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2017-06-01 5 110 653
250 421 997,00
1,00 49,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2017-06-01 989 695
48 495 055,00
1,00 49,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Brzoska Rafał Prezes Zarządu 2007-03-19 INPOST - Prezes Zarządu
HUBSTYLE - Członek RN
Pulchny Marcin Wiceprezes Zarządu 2016-07-05 INPOST - Członek RN
Aleksandrowicz Adam Wiceprezes Zarządu 2017-05-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Różycki, Marek Krzysztof Członek RN 2017-06-01 INPOST - Członek RN
Wojtaszek Jakub Członek RN 2017-06-01 -
Huep Ralf Członek RN 2017-06-01 - Wiceprzewodniczący RN
INPOST - Członek RN
Nachtnebel Peter Członek RN 2017-06-01 - Sekretarz RN
INPOST - Członek RN
Rose Nick Członek RN 2017-06-01 INPOST - Członek RN