pb.pl
3,82 zł
0,00% 0,00 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 893 16 327 10 727 10 057
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 704 3 569 4 434 -209
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 280 4 200 4 391 -174
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 151 3 473 3 312 -112
Amortyzacja (tys. zł) 1 025 1 033 1 017 933
EBITDA (tys. zł) 1 729 4 602 5 451 724
Aktywa (tys. zł) 140 521 142 416 145 932 144 295
Kapitał własny (tys. zł)* 120 549 123 944 127 327 127 163
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) 0,079 0,238 0,227 -0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,277 8,510 8,742 8,731
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej