pb.pl
2,5600 zł
0,00% 0,0000 zł
IMS SA (IMS)

Wyniki finansowe - IMS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 589 13 484 17 802 10 524
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 786 2 376 4 501 1 378
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 689 2 222 4 329 1 140
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 148 1 792 3 757 935
Amortyzacja (tys. zł) 1 313 1 729 1 788 1 403
EBITDA (tys. zł) 4 099 4 105 6 289 2 781
Aktywa (tys. zł) 47 369 45 368 52 532 48 387
Kapitał własny (tys. zł)* 17 308 18 987 19 945 19 452
Liczba akcji (tys. szt.) 32 373,331 32 373,331 32 373,331 31 424,086
Zysk na akcję (zł) 0,066 0,055 0,116 0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,535 0,587 0,616 0,619
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej