pb.pl
25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Informacje o spółce - KONSSTALI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest liderem w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Produkuje także konstrukcje stalowe oraz przetwarza blachy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Paderewskiego 120
Kod: 42-400
Miejscowość: Zawiercie
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 6721692
Fax: +48 32 6722245
Internet: www.konsorcjumstali.pl
Email: biuro.zawiercie@konsorcjumstali.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
BOWIM 1 286 548 6,59%
KONSSTALI 1 712 181 29,03%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Konsorcjum Stali SA
Prezes: Smołka Janusz
Sektor: wyroby hutnicze
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 5 897 419
Zatrudnienie:
  • 621 (2018r.) - spółka
  • 674 (2018r.) - grupa
Audytor: PKF Audyt sp. z o.o.
NIP: 5220004379
KRS: 0000279883
EKD: 46,90
Ticker GPW: KST
ISIN: PLKCSTL00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 149 204 700,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 5 897 419 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 570 261
Liczba głosów na WZA: 5 897 419 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,49%
Kapitał akcyjny: 5 897 419,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 570 261
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 104,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,51%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Konsorcjum Stali SA 1 712 181 (29,03%) 1 712 181 (38,91%) 2019-11-25 BOW,
Borysiewicz Krystyna w porozumieniu 928 260 (15,74%) 928 260 (22,18%) 2020-01-09 -
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską; NWZ 906 980 (15,38%) 906 980 (19,22%) 2018-10-29 -
Koclęga Janusz w porozumieniu 608 875 (10,32%) 608 875 (14,55%) 2020-01-09 -
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 294 076 (4,99%) 294 076 (6,68%) 2019-02-04 -
Aviva OFE Aviva Santander 119 889 (2,03%) 119 889 (2,54%) 2018-11-19 ABG, NFT, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ACP, DVL, ABE, APT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-04-05 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-05-02
2008-01-22
seria B - subskrypcja publiczna 2007-06-28 230 041
14 952 665,00
1,00 65,00 3 230 041
3 230 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-12-19
2008-01-22
seria C - wspólnicy Bodeko sp. z o.o. 2008-04-22 2 667 378
0,00
1,00 0,00 5 897 419
5 897 419,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-01
2008-11-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2018-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Smołka Janusz Prezes Zarządu 2015-06-29 -
Bendykowski Dariusz Członek Zarządu 2015-06-29 -
Miśta Marcin Członek Zarządu 2015-06-29 -
Strzelczyk Rafał Członek Zarządu 2015-08-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wojdyna Robert Przewodniczący RN 2015-06-30 -
Koclęga Janusz Wiceprzewodniczący RN 2015-06-30 BOWIM - Członek RN
Dembowski Ireneusz Członek RN 2015-06-30 -
Skwarski Marek Członek RN 2015-06-30 -
Przybylski Kazimierz Członek RN 2017-09-22 -
Mikuła Elżbieta Członek RN 2017-09-22 -
Borysiewicz Tadeusz Członek RN 2015-06-30 BOWIM - Członek RN