pb.pl
3,7100 zł
-0,27% -0,0100 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 451 114 465 228 503 366 591 554
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 136 1 115 6 450 9 657
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -46 611 -350 4 896 7 849
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -46 775 -854 3 747 5 786
Amortyzacja (tys. zł) 3 137 3 238 3 234 3 364
EBITDA (tys. zł) -1 999 4 353 9 684 13 021
Aktywa (tys. zł) 537 493 543 386 560 017 570 763
Kapitał własny (tys. zł)* 162 055 160 064 163 077 168 678
Liczba akcji (tys. szt.) 9 793,974 9 793,974 9 793,974 9 793,974
Zysk na akcję (zł) -4,776 -0,087 0,383 0,591
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,546 16,343 16,651 17,223
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej