pb.pl
2,9300 zł
3,17% 0,0900 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 503 366 591 554 437 569 382 211
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 450 9 657 -599 -6 509
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 896 7 849 -1 684 -7 034
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 747 5 786 -763 -6 258
Amortyzacja (tys. zł) 3 234 3 364 2 856 3 309
EBITDA (tys. zł) 9 684 13 021 2 257 -3 200
Aktywa (tys. zł) 560 017 570 763 532 160 530 642
Kapitał własny (tys. zł)* 163 077 168 678 164 355 158 099
Liczba akcji (tys. szt.) 9 793,974 9 793,974 9 793,974 9 793,974
Zysk na akcję (zł) 0,383 0,591 -0,078 -0,639
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,651 17,223 16,781 16,142
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej