pb.pl
3,3000 zł
1,54% 0,0500 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 465 228 503 366 591 554 437 569
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 115 6 450 9 657 -599
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -350 4 896 7 849 -1 684
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -854 3 747 5 786 -763
Amortyzacja (tys. zł) 3 238 3 234 3 364 2 856
EBITDA (tys. zł) 4 353 9 684 13 021 2 257
Aktywa (tys. zł) 543 386 560 017 570 763 532 160
Kapitał własny (tys. zł)* 160 064 163 077 168 678 164 355
Liczba akcji (tys. szt.) 9 793,974 9 793,974 9 793,974 9 793,974
Zysk na akcję (zł) -0,087 0,383 0,591 -0,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,343 16,651 17,223 16,781
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej