pb.pl
12,3500 zł
0,00% 0,0000 zł
Korporacja KGL SA (KGL)

Wyniki finansowe - KGL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 95 706 97 599 89 664 100 191
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 106 2 897 3 906 3 635
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 342 2 465 2 469 2 665
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 259 2 058 1 883 2 130
Amortyzacja (tys. zł) 3 442 3 662 3 755 4 156
EBITDA (tys. zł) 5 548 6 559 7 661 7 791
Aktywa (tys. zł) 280 375 274 246 274 867 290 392
Kapitał własny (tys. zł)* 108 743 110 798 112 643 114 622
Liczba akcji (tys. szt.) 7 159,200 7 159,200 7 159,200 7 159,200
Zysk na akcję (zł) 0,036 0,287 0,263 0,298
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,189 15,476 15,734 16,010
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej