pb.pl
13,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Korporacja KGL SA (KGL)

Wyniki finansowe - KGL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 97 599 89 664 100 191 102 393
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 897 3 906 3 635 4 979
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 465 2 469 2 665 4 567
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 058 1 883 2 130 3 590
Amortyzacja (tys. zł) 3 662 3 755 4 156 4 525
EBITDA (tys. zł) 6 559 7 661 7 791 9 504
Aktywa (tys. zł) 274 246 274 867 290 392 288 378
Kapitał własny (tys. zł)* 110 798 112 643 114 622 117 147
Liczba akcji (tys. szt.) 7 159,200 7 159,200 7 159,200 7 159,200
Zysk na akcję (zł) 0,287 0,263 0,298 0,501
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,476 15,734 16,010 16,363
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej