pb.pl
41,4000 zł
-3,27% -1,4000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Wyniki finansowe - KRUSZWICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 681 566 732 345 726 206 699 679
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 783 53 099 35 804 26 961
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 42 031 46 861 38 565 23 961
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 34 405 37 199 30 635 17 636
Amortyzacja (tys. zł) 6 313 6 263 6 928 6 934
EBITDA (tys. zł) 59 096 59 362 42 732 33 895
Aktywa (tys. zł) 1 065 010 1 091 656 1 075 356 1 062 469
Kapitał własny (tys. zł)* 709 883 747 106 777 618 736 408
Liczba akcji (tys. szt.) 22 986,949 22 986,949 22 986,949 22 986,949
Zysk na akcję (zł) 1,497 1,618 1,333 0,767
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,882 32,501 33,829 32,036
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej