pb.pl
45,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Wyniki finansowe - KRUSZWICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 586 571 681 566 732 345 726 206
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 19 853 52 783 53 099 35 804
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 098 42 031 46 861 38 565
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 865 34 405 37 199 30 635
Amortyzacja (tys. zł) 6 307 6 313 6 263 6 928
EBITDA (tys. zł) 26 160 59 096 59 362 42 732
Aktywa (tys. zł) 966 364 1 065 010 1 091 656 1 075 356
Kapitał własny (tys. zł)* 677 115 709 883 747 106 777 618
Liczba akcji (tys. szt.) 22 986,949 22 986,949 22 986,949 22 986,949
Zysk na akcję (zł) 0,386 1,497 1,618 1,333
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,456 30,882 32,501 33,829
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej