pb.pl
53,2000 zł
0,38% 0,2000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Wyniki finansowe - KRUSZWICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 732 345 726 206 699 679 699 288
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 42 320 35 804 26 961 33 581
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 46 861 38 565 23 961 27 520
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 37 199 30 635 17 636 22 340
Amortyzacja (tys. zł) 6 263 6 928 6 934 7 132
EBITDA (tys. zł) 48 583 42 732 33 895 40 713
Aktywa (tys. zł) 1 091 656 1 075 356 1 062 469 1 128 404
Kapitał własny (tys. zł)* 747 106 777 618 736 408 758 748
Liczba akcji (tys. szt.) 22 986,949 22 986,949 22 986,949 22 986,949
Zysk na akcję (zł) 1,618 1,333 0,767 0,972
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,501 33,829 32,036 33,008
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej