pb.pl
34,2000 zł
-2,15% -0,7500 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BOGDANKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 479 685 421 034 540 787 557 549
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 575 -30 586 127 966 113 841
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 217 -27 947 131 804 111 273
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 744 -22 251 109 781 87 949
Amortyzacja (tys. zł) 106 247 100 332 94 894 97 718
EBITDA (tys. zł) 120 822 69 746 222 860 211 559
Aktywa (tys. zł) 4 095 361 3 933 351 4 004 905 4 119 940
Kapitał własny (tys. zł)* 2 962 662 2 939 939 3 049 720 3 111 526
Liczba akcji (tys. szt.) 34 013,590 34 013,590 34 013,590 34 013,590
Zysk na akcję (zł) 0,286 -0,654 3,228 2,586
Wartość księgowa na akcję (zł) 87,102 86,434 89,662 91,479
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej