pb.pl
36,5000 zł
-1,08% -0,4000 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BOGDANKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 421 034 540 787 557 549 527 776
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -30 586 127 966 113 841 77 872
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -27 947 131 804 111 273 79 439
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -22 251 109 781 87 949 66 029
Amortyzacja (tys. zł) 100 332 94 894 97 718 99 055
EBITDA (tys. zł) 69 746 222 860 211 559 176 927
Aktywa (tys. zł) 3 933 351 4 004 905 4 119 940 4 169 541
Kapitał własny (tys. zł)* 2 939 939 3 049 720 3 111 526 3 177 555
Liczba akcji (tys. szt.) 34 013,590 34 013,590 34 013,590 34 013,590
Zysk na akcję (zł) -0,654 3,228 2,586 1,941
Wartość księgowa na akcję (zł) 86,434 89,662 91,479 93,420
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej