pb.pl
58,8000 zł
-0,15% -0,0900 zł
PELION SA (PEL)

Informacje o spółce - PELION

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., jako spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności firmy, realizowanymi odpowiednio przez PGF SA i Pharmapoint SA (sprzedaż hurtowa leków), CEPD NV (sprzedaż detaliczna) oraz PGF Urtica sp. z o.o. i Pharmalink sp. z o.o. (zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Zbąszyńska 3
Kod: 91-342
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 42 2007474
Fax: +48 42 2007535
Internet: www.pelion.eu
Email: sekretariat_pelion@pelion.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
37 200 000 100,00%
PHARMENA 6 711 966 61,10%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Pelion SA
Prezes: Szwajcowski Jacek
Sektor: dystrybucja leków
EKD: sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i ziół
Liczba akcji: 11 145 714
Zatrudnienie:
  • 53 (2016r.) - spółka
  • 9 363 (2016r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 7261009357
KRS: 0000049482
EKD: 51,46
Ticker GPW: PEL
ISIN: PLMEDCS00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 655 367 983,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 11 145 714 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 145 714
Liczba głosów na WZA: 18 238 914 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,76%
Kapitał akcyjny: 22 291 428,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 145 714
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 1,24%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. porozumienie 9 223 693 (82,76%) 9 223 693 (50,57%) 2017-06-13 -
Szwajcowski Jacek porozumienie 1 180 702 (10,00%) 5 847 502 (32,00%) 2013-06-24 -
Molenda Zbigniew porozumienie 741 319 (6,00%) 3 074 519 (16,00%) 2011-11-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-09-29
realizacja oferty menedżerskiej seria P1 12 400
0,00
2,00 0,00 11 415 896
22 831 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-27
realizacja oferty menedżerskiej seria O4 93 300
0,00
2,00 0,00 11 403 496
22 806 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-28
2013-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych -168 141
0,00
2,00 0,00 12 248 098
24 496 196,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-29
realizacja oferty menedżerskiej seria O1 i O2 125 400
0,00
2,00 0,00 12 416 239
24 832 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-19
2011-07-27
realizacja oferty menedżerskiej seria O1 41 800
0,00
2,00 0,00 12 290 839
24 581 678,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-04
2011-07-29
2011-03-25
realizacja oferty menedżerskiej seria O1 18 600
0,00
2,00 0,00 12 249 039
24 498 078,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-24
seria N3 - oferta menedżerska za obligacje zamienne 8 400
0,00
2,00 0,00 12 591 413
25 182 826,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-06-12
seria N3 - oferta menedżerska za obligacje serii C 144 050
288 100,00
2,00 2,00 12 583 013
25 166 026,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-05
zmiana firmy z Medicines SA na Polska Grupa Farmaceutyczna SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 1994-11-29 3 000
300 000,00
100,00 100,00 3 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1994-12-01
seria B - prawo poboru 1995-07-31 7 000
700 000,00
100,00 100,00 10 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1995-09-26
1998-02-17
seria C, D - prawo poboru, wybrani inwestorzy 1997-03-28 50 586
5 058 600,00
100,00 100,00 60 586
6 058 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1997-04-22
1998-02-17
split 1:50 1997-05-27
2,00 3 029 300
6 058 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-11
seria E - subskrypcja publiczna 1997-06-16 2 500 000
75 000 000,00
2,00 30,00 5 529 300
11 058 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1997-11-26
1998-02-17
seria I - zamienna: akcjonariusze Cefarm-B SA (imienne) wymiana, 35 akcji PGF za 1 akcję Cefarm B 1998-05-13 380 835
2,00 9 205 515
18 411 030,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-22
2001-06-01
seria J - zamienna: akcjonariusze Cefarm-B SA wymiana, 35 akcji PGF za 1 akcję Cefarm B 1998-05-13 841 785
2,00 10 047 300
20 094 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-22
1999-03-04
seria G - zamienna: akcjonariusze Carbo SA wymiana, 25 akcji PGF za 1 akcję Carbo 1998-05-13 2 455 000
2,00 8 409 300
16 818 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-16
1999-03-04
seria H - zamienna: akcjonariusze Cefarm-B SA (imienne) wymiana, 35 akcji PGF za 1 akcję Cefarm B 1998-05-13 415 380
2,00 8 824 680
17 649 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-22
2001-06-01
seria F - zamienna: akcjonariusze Carbo SA (imienne) wymiana, 25 akcji PGF za 1 akcję Carbo 1998-05-13 425 000
2,00 5 954 300
11 908 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-16
2001-06-01
seria K - zamienna: akcjonariusze Utrica SA wymiana, 1 akcja PGF za 22 akcje Utrica 1999-07-07 430 000
2,00 10 477 300
20 954 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1999-12-06
2000-05-30
seria L - zamienna: akcjonariusze Biomedic SA 10 akcji PGF za 1 akcję Biomedic 1999-07-07 511 750
2,00 10 989 050
21 978 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1999-12-07
seria M - zamienna: Cefarm-Poznań SA wymiana, 337 akcji serii M oraz 45 dokupionych PGF za 15 akcji Cefarm-Poznań i 20,25 zł dopłaty gotówkowej 1999-12-28 1 246 563
2,00 12 235 613
24 471 226,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-06-21
2000-09-05
2000-12-08
seria N - ofeta menedżerska 2002-11-29 390 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N1 2004-09-29 99 750
937 650,00
2,00 9,40 12 335 363
24 670 726,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-21
seria N2 - oferta menedżerska 2005-09-22 103 600
348 096,00
2,00 3,36 12 438 963
24 877 926,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2005-10-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2010-06-23 -360 974
0,00
2,00 0,00 12 230 439
24 460 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-21
umorzenie akcji 2011-05-26 -168 141
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Polska Grupa Farmaceutyczna SA na Pelion SA 2011-09-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2012-05-09 -347 630
0,00
2,00 0,00 11 900 468
23 800 936,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-07
2012-07-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-04-26 -590 272
0,00
2,00 0,00 11 310 196
22 620 392,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-04-30 -230 321
0,00
2,00 0,00 11 185 575
22 371 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-27
seria R1-R5 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B1-B5 2014-04-30 114 000
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-04-21 -39 861
0,00
2,00 0,00 11 145 714
22 291 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2015-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2014-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2013-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,23 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,23 zł
2007-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2007-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2006-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2006-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2005-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2005-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2004-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2004-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2004-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2004-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2003-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2003-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2003-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-12-23 Asymilacja po konwersji
2002-07-05 Asymilacja po konwersji
2001-06-01 Asymilacja akcji seria I (zamienna: Cefarm-B)
2000-12-08 Asymilacja akcji seria M (zamienna: Cefarm Poznań)
2000-11-28 Asymilacja po konwersji
2000-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-07-28 Asymilacja po konwersji
2000-05-30 Asymilacja akcji seria K (zamienna: Utrica)
1999-12-07 Asymilacja po konwersji
1999-03-04 Asymilacja akcji seria G (zamienna: Carbo). seria J (zamienna: Cefarm-B)

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szwajcowski Jacek Prezes Zarządu 1990-01-01 PHARMENA - Członek RN
- Członek RN
EUROCASH - Członek RN
Molenda Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2002-12-11 - Wiceprzewodniczący RN
PHARMENA - Członek RN
Przystalski Ignacy Wiceprezes Zarządu 2005-03-01 - Przewodniczący RN
Belina-Prażmowska Mariola Wiceprezes Zarządu / ds. rozwoju i relacji inwestorskich 2014-01-01 - Członek RN
Dauenhauer Jacek Członek Zarządu 2017-05-18 - Członek RN
PHARMENA - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Leszczyński Jerzy Przewodniczący RN 2016-04-19 MONNARI - Przewodniczący RN
Janiszewski, Hubert Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2016-04-19 ZLOMREX - Przewodniczący RN
MEDIACAP - Przewodniczący RN
COGNOR - Przewodniczący RN
DB_PBC - Wiceprzewodniczący RN
Kalinka, Jan Aleksander Członek RN 2003-09-19 -
Knichnicki Bartłomiej Członek RN 2016-04-19 -
Tucharz Jacek Członek RN 2016-04-19 HERKULES - Wiceprezes Zarządu
POZBUD - Wiceprzewodniczący RN
MLPGR - Członek RN
SECOWAR - Członek RN
FORTE - Członek RN
Biendara Anna Członek RN 2016-04-19 -
Kłys Zuzanna Członek RN 2017-06-30 -