pb.pl
20,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ML System SA (MLS)

Wyniki finansowe - MLSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 894 0 45 148 36 858
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 388 0 3 284 1 689
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 965 0 2 808 1 371
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 964 0 2 805 1 384
Amortyzacja (tys. zł) 2 544 0 1 973 1 712
EBITDA (tys. zł) 6 932 0 5 257 3 401
Aktywa (tys. zł) 135 477 178 708 187 720 179 346
Kapitał własny (tys. zł)* 35 702 70 045 73 172 74 838
Liczba akcji (tys. szt.) 4 368,132 5 650,000 5 650,000 5 650,000
Zysk na akcję (zł) 0,907 0,000 0,496 0,245
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,173 12,397 12,951 13,246
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej