pb.pl
21,2000 zł
-3,64% -0,8000 zł
ML System SA (MLS)

Wyniki finansowe - MLSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 094 45 148 36 858 15 632
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 702 3 284 1 689 1 324
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 372 2 808 1 371 936
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 328 2 805 1 384 936
Amortyzacja (tys. zł) 1 730 1 973 1 712 1 828
EBITDA (tys. zł) 2 432 5 257 3 401 3 152
Aktywa (tys. zł) 178 708 187 720 179 346 184 367
Kapitał własny (tys. zł)* 70 045 73 172 74 838 75 840
Liczba akcji (tys. szt.) 5 650,000 5 650,000 5 650,000 5 650,000
Zysk na akcję (zł) 0,058 0,496 0,245 0,166
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,397 12,951 13,246 13,423
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej