pb.pl
7,9600 zł
-1,73% -0,1400 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 69 117 82 535 92 484 103 356
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 699 6 948 5 450 11 695
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -620 6 090 4 516 10 619
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 96 4 659 3 018 7 488
Amortyzacja (tys. zł) 2 434 2 297 2 573 2 599
EBITDA (tys. zł) 3 133 9 245 8 023 14 294
Aktywa (tys. zł) 316 274 332 594 340 607 344 651
Kapitał własny (tys. zł)* 126 232 134 272 135 124 141 506
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,298 0,193 0,478
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,062 8,575 8,629 9,037
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej