pb.pl
99,4000 zł
-2,55% -2,6000 zł
Orbis SA (ORB)

Wyniki finansowe - ORBIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 391 693 358 023 277 824 414 579
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 111 606 73 804 51 060 117 844
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 103 068 72 639 42 570 106 652
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 83 644 64 664 30 813 98 248
Amortyzacja (tys. zł) 42 605 45 673 53 415 55 123
EBITDA (tys. zł) 154 211 119 477 104 475 172 967
Aktywa (tys. zł) 3 110 598 3 218 480 3 519 801 3 634 043
Kapitał własny (tys. zł)* 2 314 632 2 386 425 2 216 328 2 305 438
Liczba akcji (tys. szt.) 46 077,008 46 077,008 46 077,008 46 077,008
Zysk na akcję (zł) 1,815 1,403 0,669 2,132
Wartość księgowa na akcję (zł) 50,234 51,792 48,101 50,034
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej