pb.pl
113,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orbis SA (ORB)

Wyniki finansowe - ORBIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 414 579 406 285 364 959 209 781
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 117 844 108 079 57 645 -40 412
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 106 652 91 222 48 377 -39 346
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 98 248 79 867 1 049 318 -34 755
Amortyzacja (tys. zł) 55 123 55 539 58 178 56 992
EBITDA (tys. zł) 172 967 163 618 115 823 16 580
Aktywa (tys. zł) 3 634 043 3 753 581 4 905 393 4 784 086
Kapitał własny (tys. zł)* 2 305 438 2 387 323 3 413 999 3 376 812
Liczba akcji (tys. szt.) 46 077,008 46 077,008 46 077,008 46 077,008
Zysk na akcję (zł) 2,132 1,733 22,773 -0,754
Wartość księgowa na akcję (zł) 50,034 51,812 74,093 73,286
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej