pb.pl
6,4500 zł
3,20% 0,2000 zł
Orion Investment SA (ORN)

Wyniki finansowe - ORION

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 090 7 062 6 421 9 413
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 937 1 713 2 617 2 868
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 910 1 699 2 514 2 814
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 100 1 820 2 061 1 966
Amortyzacja (tys. zł) 29 41 62 57
EBITDA (tys. zł) 2 966 1 754 2 679 2 925
Aktywa (tys. zł) 98 598 97 193 94 864 98 237
Kapitał własny (tys. zł)* 39 576 41 418 38 020 39 541
Liczba akcji (tys. szt.) 10 823,120 10 823,120 10 823,120 10 823,120
Zysk na akcję (zł) 0,194 0,168 0,190 0,182
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,657 3,827 3,513 3,653
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej