pb.pl
0,4940 zł
-0,80% -0,0040 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe - SOLAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 326 33 604 34 435 31 916
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 691 189 1 477 -1 014
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 706 186 1 584 -1 380
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 522 186 1 143 -1 165
Amortyzacja (tys. zł) 868 842 694 5 048
EBITDA (tys. zł) 1 559 1 031 2 171 4 034
Aktywa (tys. zł) 103 652 101 631 103 155 153 319
Kapitał własny (tys. zł)* 89 795 89 982 90 563 86 197
Liczba akcji (tys. szt.) 30 000,000 30 000,000 30 000,000 30 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,017 0,006 0,038 -0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,993 2,999 3,019 2,873
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej