pb.pl
0,7400 zł
0,00% 0,0000 zł
Mediatel SA (MTL)

Wyniki finansowe - MEDIATEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 019 6 341 7 047 5 073
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 76 -1 813 -6 236 -2 812
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 683 -3 610 -11 105 -4 937
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 301 -2 958 -9 631 -3 982
Amortyzacja (tys. zł) 4 105 3 599 3 723 3 610
EBITDA (tys. zł) 4 181 1 786 -2 513 798
Aktywa (tys. zł) 321 300 320 106 315 600 313 342
Kapitał własny (tys. zł)* 95 129 92 169 82 538 77 807
Liczba akcji (tys. szt.) 130 848,646 130 848,646 130 848,646 130 848,646
Zysk na akcję (zł) -0,010 -0,023 -0,074 -0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,727 0,704 0,631 0,595
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej