pb.pl
11,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 422 42 839 31 009 46 149
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 039 143 -373 3 121
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 553 -490 -818 2 493
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 731 -1 385 -948 2 067
Amortyzacja (tys. zł) 2 256 2 030 1 999 1 822
EBITDA (tys. zł) 7 295 2 173 1 626 4 943
Aktywa (tys. zł) 171 659 162 408 166 691 171 323
Kapitał własny (tys. zł)* 73 083 71 698 70 750 72 925
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 0,808 -0,300 -0,205 0,448
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,836 15,536 15,330 15,801
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej