pb.pl
12,0000 zł
3,45% 0,4000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 839 31 009 46 149 43 847
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 143 -373 3 121 4 988
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -490 -818 2 493 4 387
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 385 -948 2 067 3 896
Amortyzacja (tys. zł) 2 030 1 999 1 822 1 845
EBITDA (tys. zł) 2 173 1 626 4 943 6 833
Aktywa (tys. zł) 162 408 166 691 171 323 169 837
Kapitał własny (tys. zł)* 71 698 70 750 72 925 76 790
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) -0,300 -0,205 0,448 0,844
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,536 15,330 15,801 16,639
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej